-->

12. august 2023

Sommerutfarten: Flere reiste i år enn i fjor

Noe bedre julitall for Avinor i år 📷 Øystein Løwer/ Avinor

4,8 millioner passasjerer brukte Avinors flyplasser i juli. Dette er 15 prosent flere enn i juli i fjor, men 5 prosent færre enn samme måned i normalåret 2019.
annonse


Vi har hatt litt flere reisende i juli enn i juni, og juli går dermed inn som måneden med flest reisende i år, sier trafikkdirektør i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

– Kombinasjonen av jobb- og feriereiser gjør at juni som oftest er måneden med mest trafikk, men i år ser vi at juli har litt høyere volum. Juli er i langt større grad preget av ferietrafikk, og sammenlignet med juni har innenlandsreisene gått litt ned, mens utenlandsreisene har gått opp.

– At juli i år er måneden med høyest trafikk, i motsetning til 2019, kan nok komme av at ferie- og fritidsreiser har hentet seg inn igjen mye sterkere enn arbeidsreiser, og da kommer toppen i juli fremfor i juni, sier Riise.

Passasjertall
2 268 000 passasjerer reiste innenlands i juli. Dette er 17 prosent flere enn i juli 2022. Trafikken utenlands, med 2 528 342 passasjerer, har økt med 14 prosent sammenlignet med i fjor, men er fortsatt 8 prosent lavere enn i juli 2019.

– Det er en markant økning i antall reisende sammenlignet med i fjor, både innenlands og utenlands. Årsaken kan nok i stor grad forklares av streikene i luftfarten her i landet og utfordringene på flyplassene i Europa i fjor sommer, sier Riise.

Flybevegelser
Det var 62 027 kommersielle flybevegelser i juli 2023. Dette er 4 prosent flere enn i juli i fjor. Sammenlignet med juli i 2019 har det vært en nedgang i antallet flybevegelser på 8 prosent.

Hittil i år sammenlignet med 2019
Sammenlignet med antallet passasjerer så langt i år med samme periode i 2019, ser man at vi nå ligger 11 prosent bak normalåret 2019. Antallet flybevegelser så langt i år er 7 prosent bak 2019.

Denne artikkelen er laget med hjelp av kunstig intelligens (KI), (beta-versjon) og etterarbeidet av redaksjonen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart