-->

24. september 2023

EASA får ansvar for flyindustriens klimanøytralitetsmål

EASA får ansvaret for karbonnøytralitet 📷 Illustrasjonsfoto

Luftfartsmyndigheten EASA (European Union Aviation Safety Agency) får nå det overordnede ansvaret for å overvåke flyindustriens fremdrift mot å oppnå karbonnøytralitet innen 2050.
annonse


Den europeiske luftfartsmyndigheten, EASA (European Union Aviation Safety Agency), vil nå ha det overordnede ansvaret for å overvåke flyindustriens fremdrift mot å oppnå karbonnøytralitet innen 2050 etter at EU-parlamentet tidligere i september godkjente ReFuelEU Aviation-reglene.

EASA vil nå fremme og måle bruken av bærekraftig flydrivstoff (SAF) og overvåke reduksjonen i karbondioksid (CO2) -utslipp. ReFuelEU Aviation fastsetter mål for minimumsprosenter av SAF som skal brukes som en blanding med jetdrivstoff på flyvninger fra 2025. Den første rapporten om det økte tilgjengeligheten og bruken av SAF forventes å bli publisert i fjerde kvartal av det året.

 - Bærekraftige flydrivstoff er for øyeblikket den mest lovende løsningen for å få lufttransporten på vei mot karbonnøytralisering, og ReFuelEU er en milepæl for å fremme bruken av SAF, sa Luc Tytgat, fungerende administrerende direktør for EASA.

 - Denne lovgivningen plasserer EASA i sentrum av arbeidet med å redusere luftfartens CO2-utslipp. Å tildele denne oppgaven til EASA sender også den klare meldingen om at bærekraftighet ikke kan gå på bekostning av sikkerhet innen luftfarten.

Les også: Vil ha slutt på grønnvasking i flybransjen

Målet er at 70 prosent av all drivstoff som leveres til europeiske flyplasser skal være SAF innen 2050. Av dette skal 35 prosent være syntetiske flydrivstoff som har større potensial for å redusere utslipp. Omfanget av den nye reguleringen dekker minst 95 prosent av all trafikk som forlater europeiske flyplasser.

Parlamentet har også instruert den europeiske luftfartsmyndigheten om å gjøre karbonreduksjonstiltakene transparente for europeiske borgere gjennom et miljømerkesystem som klart angir miljøpåvirkningen av hver flyvning. Målet med dette tiltaket er at passasjerer kan ta informerte beslutninger hvis de ønsker å bestille flyvninger med operatører som er forpliktet til å redusere sin påvirkning på klimaendringer.

Europeiske flyselskaper vil kunne velge å gi operasjonelle data som grunnlag for beregning av CO2-utslipp. Disse dataene vil deretter bli verifisert av EASA.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart