-->

13. september 2023

Klager Avinor inn til Forbrukertilsynet

Klager denne Avinorannonsen inn til forbrukermyndighetene 📷 Skjermdump Framtiden i Våre Hender

Flyreklame fra Avinor er bĂĽde usann og villedende, mener Framtiden i vĂĽre hender, og klager annonsen inn til Forbrukertilsynet.

Det var pü forsiden til VG. no at den statlige flyplasseieren Avinor hadde kjøpt seg reklameplass.

«Ranveig (88) lever med alvorlig øyesykdom: Slik kan din Tax Free-handel pĂĽvirke hennes hverdag», var overskriften.

Annonsen fra Avinor pĂĽstod at det er en direkte sammenheng mellom behandling av eldre syke mennesker og inntektene fra den politisk bestemte Tax Free-ordningen pĂĽ norske flyplasser.

Avinor er en statlig virksomhet med ansvar for 44 flyplasser over hele landet.

Framtiden i vüre hender vil peke pü flere usanne og villedende püstander i reklamen. Men først og fremst reagerer vi pü at et statlig eid selskap gjør reklamekampanjer om deres politiske rammevilkür, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i vüre hender, i en pressemelding.

Framtiden i vĂĽre hender mener det er en alvorlig rolleblanding av et statlig selskap.

De usanne og villende püstandene i reklamen er som følger:

Reklamen snakker usant om transportmidlene til øya Røst.
I reklamen stür det at eneste transportvei til Røst er fly. Det er feil, ettersom Røst har fergesamband. Spørsmület om hva som er beste transportmiddel i en gitt sammenheng er ikke relevant nür sannheten i dette utsagnet skal vurderes.

Avinor peker pĂĽ en uriktig sammenheng mellom alkohol- og tobakksalg og helsetilbud.
Avinor antyder at det er en sammenheng mellom skattefritak for alkohol og tobakk og behandlingen av øyesykdommen til Ranveig Mikaelsen. Reklamen gir et inntrykk av at Ranveig Mikaelsen ikke hadde kommet seg til sykehuset uten Tax Free-ordningen.

Avinor hevder at flyplassene i Norge er en del av et økosystem
Avinor beskriver flyplassene i Norge som et «Ă¸kosystem», noe som er feil, all den tid flyplassene ikke er en del av et økosystem. For det første, er dette en ugjennomtenkt bruk av metaforer i markedsføring. For det andre, virker begrepsbruken som et bevisst forsøk pĂĽ ĂĽ assosiere flyplasser med noe naturlig.

Avinor snakker usant om finansiering
Avinor hevder at finansieringen av norske flyplasser ikke koster skattebetalerne «en krone». Dette er usant, ettersom byggingen av flere flyplasser er delfinansiert over statsbudsjettet. Ikke minst er inntektene til Avinor gjennom Tax Free-ordningen finansiert av et stort skattefritak, som er svĂŚrt kostbart for norske skattebetalere. I tillegg stĂĽr Tax Free-ordningen for bare 25 prosent av inntektene til Avinor. Derfor er det usant at ordningen gjør det mulig for Ranveig Mikaelsen ĂĽ fly. Uten Tax Free-ordningen kunne tilbudet vĂŚrt finansiert pĂĽ en annen mĂĽte. Hvilken type transport som egner seg for syke mennesker er en uansett en diskusjon som ikke hører hjemme i en reklame fra et statlig eid selskap.

Avinor hevder at dagens politikk finansierer bÌrekraftige løsninger
I annonsen hevder Avinor at deres organisering finanserier «bĂŚrekraftige løsninger for fremtiden». For det første, er dette feil fordi dagens flytrafikk ikke er bĂŚrekraftig. For det andre, er det usant utslippene fra flytrafikken vil føre til større utgifter til skattebetalere i form av økte kostnader til klimatilpasning, klimaomstilling og skadeutgifter i forbindelse med ekstremvĂŚr, tørke eller andre vĂŚrhendelser.

«Avinor-modellen» det blir vist til i reklamen baserer seg pĂĽ en politikk som legger til grunn og belønner vedvarende høy trafikk og trafikkvekst, sĂŚrlig pĂĽ lange strekninger mot utlandet, og sĂŚrlig til og fra hovedflyplassene. Dette er et bĂŚrekraftsproblem som utfordrer hele den sĂĽkalte «Avinor-modellen». KlimamĂĽlene forutsetter mer enn en halvering av klimagassutslippene vĂĽre mot 2030 sammenlignet med 1990. Tiltakene som beskrives under overskriften «Finansiering av bĂŚrekraftige løsninger for fremtiden» er lite konkrete og peker fram mot 2050, snarere enn mot 2030.

Til slutt vil Framtiden i vĂĽre hender understreke den uheldige rolleblandingen som Avinor tar initiativ til gjennom denne reklamen.

Avinor, som et statlig eid selskap, skal ikke drive markedsføring for ü püvirke egne politiske rammevilkür.

Det synliggjør utfordringene med at denne ene transportetaten er organisert som statlig selskap, istedenfor som direktorat slik som Jernbanedirektoratet, Statens Vegvesen eller Kystverket.

– Se for deg at Statens Vegvesen skulle kunne drive markedsføring for ĂĽ promotere bompenger, at Nye Veier skulle drive markedsføring for økt biltrafikk, eller Equinor skulle drive markedsføring for lavere CO2-avgift. Vi hadde reagert med en gang, sier Anja Bakken Riise.

– Det er et behov for tydeligere regler for statlige selskaper om hvilken type markedsføring de kan gjøre, mener Bakken Riise.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart