-->

2. oktober 2023

DAT vinner tre anbudsruter fra Oslo

DAT skal fly tre anbudsruter fra Oslo i perioden 2024 til 2027 ūüď∑ DAT

Samferdselsdepartementet lyste ut ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Norge tidligere i √•r. N√• kunngj√łr de vinnerne der det har v√¶rt to eller flere tilbydere
annonseDepartementet innstiller DAT (Danish Air Transport), Wider√łe og Lufttransport som vinnere p√• de regionale FOT-rutene der det har v√¶rt to eller flere tilbydere.

Det betyr at DAT skal fly fra Oslo til R√łros, det har de gjort f√łr med bruk av sitt latviske datterselskap DOT LT. Videre fortsetter de √• fly mellom Oslo og Flor√ł som i dag, denne ruten vant de i en anbudskonkurranse under pandemien i 2021.

N√•r det gjelder flytilbudet fra Gardermoen til Stord har DAT, Stord kommune og Vestland fylkeskommune hatt en avtale seg i mellom om driften av ruta, den avtalen opph√łrte i juni i √•r og lufthavnen sto uten et tilbud fram til en ny avtale ble inng√•tt mellom DAT og Sunnhordland Lufthavn AS, som inkluderer √łkonomisk st√łtte til ruten. Det er denne avtalen som n√• gjelder (fra 1. september) fram til anbudsperioden starter 1. april neste √•r.

Halverte priser
- Med disse kontraktene viser vi at vi nå er i gang med å nå regjeringens mål om lavere flypriser på FOT-rutene. På alle rutene innbefattet av disse avtalene vil maksimaltakstene halveres, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag.

Konkurransen om regionale ruteflyginger i Norge ble utlyst i april. Flyselskap i alle EU/E√ėS-land ble invitert til √• levere tilbud p√• drift av til sammen 24 ruteomr√•der for perioden april 2024 – oktober 2027/2028 (2027 = S√łr-Norge). I tillegg til ble det ogs√• lyst ut en egen konkurranse for helikopterruten V√¶r√ły–Bod√ł for perioden august 2024 – oktober 2028.

P√• seks av ruteomr√•dene betjent med fly mottok Samferdselsdepartementet tilbud fra to operat√łrer; DAT og Wider√łe. De aktuelle ruteomr√•dene er:

3. Lakselv–Troms√ł
4. And√łya–Bod√ł, And√łya–Troms√ł
5. Harstad/Narvik–Bod√ł, Harstad/Narvik–Troms√ł
15. R√łros–Oslo
16. Flor√ł–Oslo
17. Stord–Oslo
 
P√• helikopterruten V√¶r√ły–Bod√ł kom det inn tilbud fra fire operat√łrer; Heli-Team, Arctic Aviation, Airlift og Lufttransport.

Etter gjennomf√łrte forhandlinger er det Wider√łe som har inngitt tilbud med det laveste kravet til kompensasjon fra staten p√• ruteomr√•dene 3–5, mens for ruteomr√•dene 15–17 er det DATs tilbud som har det laveste kompensasjonskravet.

Tilbudet til Lufttransport hadde lavest krav til kompensasjon på helikopterruten.

Samferdselsdepartementet innstiller derfor Wider√łe som operat√łr p√• ruteomr√•dene 3–5 og DAT som operat√łr av ruteomr√•dene 15–17. Lufttransport innstilles som operat√łr p√• helikopterruten V√¶r√ły–Bod√ł.

- Det n√¶rmer seg kontraktsoppstart 1. april og 1. august neste √•r. Derfor deler vi for f√łrste gang opp tildelingen, og tildeler de ferdigforhandlede ruteomr√•dene n√•. Med de nye kontraktene, med lavere billettpriser og styrket kapasitet p√• flere av rutene, vil de reisende f√• et bedre flyrutetilbud, sier Nyg√•rd.

For drift av de resterende ruteomr√•dene kom det bare inn tilbud fra en operat√łr (Wider√łe? red.anm). Det foreg√•r fortsatt forhandlinger mellom departementet og den ene tilbyderen om disse ruteomr√•dene.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart