-->

2. oktober 2023

DAT vinner tre anbudsruter fra Oslo

DAT skal fly tre anbudsruter fra Oslo i perioden 2024 til 2027 📷 DAT

Samferdselsdepartementet lyste ut ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Norge tidligere i år. Nå kunngjør de vinnerne der det har vært to eller flere tilbydere
annonseDepartementet innstiller DAT (Danish Air Transport), Widerøe og Lufttransport som vinnere på de regionale FOT-rutene der det har vært to eller flere tilbydere.

Det betyr at DAT skal fly fra Oslo til Røros, det har de gjort før med bruk av sitt latviske datterselskap DOT LT. Videre fortsetter de å fly mellom Oslo og Florø som i dag, denne ruten vant de i en anbudskonkurranse under pandemien i 2021.

Når det gjelder flytilbudet fra Gardermoen til Stord har DAT, Stord kommune og Vestland fylkeskommune hatt en avtale seg i mellom om driften av ruta, den avtalen opphørte i juni i år og lufthavnen sto uten et tilbud fram til en ny avtale ble inngått mellom DAT og Sunnhordland Lufthavn AS, som inkluderer økonomisk støtte til ruten. Det er denne avtalen som nå gjelder (fra 1. september) fram til anbudsperioden starter 1. april neste år.

Halverte priser
- Med disse kontraktene viser vi at vi nå er i gang med å nå regjeringens mål om lavere flypriser på FOT-rutene. På alle rutene innbefattet av disse avtalene vil maksimaltakstene halveres, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag.

Konkurransen om regionale ruteflyginger i Norge ble utlyst i april. Flyselskap i alle EU/EØS-land ble invitert til Ã¥ levere tilbud pÃ¥ drift av til sammen 24 ruteomrÃ¥der for perioden april 2024 – oktober 2027/2028 (2027 = Sør-Norge). I tillegg til ble det ogsÃ¥ lyst ut en egen konkurranse for helikopterruten Værøy–Bodø for perioden august 2024 – oktober 2028.

På seks av ruteområdene betjent med fly mottok Samferdselsdepartementet tilbud fra to operatører; DAT og Widerøe. De aktuelle ruteområdene er:

3. Lakselv–Tromsø
4. Andøya–Bodø, Andøya–Tromsø
5. Harstad/Narvik–Bodø, Harstad/Narvik–Tromsø
15. Røros–Oslo
16. Florø–Oslo
17. Stord–Oslo
 
PÃ¥ helikopterruten Værøy–Bodø kom det inn tilbud fra fire operatører; Heli-Team, Arctic Aviation, Airlift og Lufttransport.

Etter gjennomførte forhandlinger er det Widerøe som har inngitt tilbud med det laveste kravet til kompensasjon fra staten pÃ¥ ruteomrÃ¥dene 3–5, mens for ruteomrÃ¥dene 15–17 er det DATs tilbud som har det laveste kompensasjonskravet.

Tilbudet til Lufttransport hadde lavest krav til kompensasjon på helikopterruten.

Samferdselsdepartementet innstiller derfor Widerøe som operatør pÃ¥ ruteomrÃ¥dene 3–5 og DAT som operatør av ruteomrÃ¥dene 15–17. Lufttransport innstilles som operatør pÃ¥ helikopterruten Værøy–Bodø.

- Det nærmer seg kontraktsoppstart 1. april og 1. august neste år. Derfor deler vi for første gang opp tildelingen, og tildeler de ferdigforhandlede ruteområdene nå. Med de nye kontraktene, med lavere billettpriser og styrket kapasitet på flere av rutene, vil de reisende få et bedre flyrutetilbud, sier Nygård.

For drift av de resterende ruteområdene kom det bare inn tilbud fra en operatør (Widerøe? red.anm). Det foregår fortsatt forhandlinger mellom departementet og den ene tilbyderen om disse ruteområdene.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart