-->

13. oktober 2023

Ny robot skal bidra til å sikre Avinors rullebaner

Denne har potensial til å forandre luftfartsindustrien 📷 Øystein Løwer/ Avinor

Avinor og Roboxi tester en innovativ flyplassrobot som har potensial til å forandre luftfartsindustrien. Roboten representerer en milepæl i bruken av kunstig intelligens og 5G-teknologi for å effektivisere flyplassdriften.
annonse


Roboxi-roboten er utstyrt med avanserte kameraer og sensorer, og den har en imponerende rekke oppgaver som den er designet for å utføre. Blant annet har den kapasitet til å inspisere rullebanelys, oppdage og jage fugler, identifisere og fjerne fremmedelementer som potensielt kan skade fly (FOD), samt inspisere gjerder og sprekker i asfalten. Roboten kan for øyeblikket fjernstyres av en operatør via et kontrollpanel og har en maksimal hastighet på 100 km/t, men planene inkluderer også autonom kjøring i fremtiden. Robotens størrelse er som en liten personbil.

Magnus Olsen Finnesand, medgrunder av Roboxi - et oppstartsselskap som holder til på Forus, Stavanger, delte innsikt i prosjektet og sa:

- Denne roboten representerer en viktig milepæl for oss. Den kombinerer kunstig intelligens og avansert sensorikk for å håndtere oppgaver som tidligere krevde manuell innsats. Det gir potensial for en mer effektiv og pålitelig drift av flyplasser.

Dette pilotprosjektet er en del av Avinors teknologiportefølje og har fått støtte fra Innovasjon Norge. Målet er å utforske mulighetene for å digitalisere mange av de tradisjonelle oppgavene som i dag utføres manuelt av Plasstjenesten på flyplassene. Prosjektet fokuserer på å integrere kunstig intelligens og 5G-teknologi for å håndtere data som samles inn av roboten, med sikte på å effektivisere og forbedre plasstjenestens oppgaver.

Lars Vågsdal, teknologidirektør i Avinor, understreket betydningen av prosjektet og 5G-teknologien, og sa:

- Den økende aktiviteten i luftfartsindustrien, sammen med behovet for å samarbeide med andre transportsektorer, gjør 5G-teknologi og avanserte sensorer avgjørende for fremtidens luftfart. Vi ser en økende bruk av autonome kjøretøy og droner, og 5G-teknologien er nøkkelen til å håndtere dette.

Prosjektet inkluderer også testing av roboten i ulike klimatiske forhold, inkludert Alta, hvor forholdene er mer utfordrende enn i Stavanger. Stig Jone Nevland, fagsjef for plasstjenesten i Avinor, uttrykte viktigheten av realistiske tester og samarbeid med lufthavnene, og sa,

- Jo nærmere den reelle driften vi kan teste, jo tydeligere blir tilbakemeldingene. Lufthavnene er svært positive til å være med på testing av ny teknologi.

Avinor og Roboxi arbeider sammen for å innovere luftfartsindustrien og forberede den på de utfordringene og mulighetene som fremtiden bringer. Den avanserte flyplassroboten representerer et skritt mot økt effektivitet og sikkerhet på norske flyplasser, samtidig som den demonstrerer Norges engasjement for å være en global leder innen teknologi og luftfart.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart