-->

11. oktober 2023

Trafikktall ved Avinor lufthavner for september

Trafikktall for september – ingen økning fra i fjor 📷 Øystein Løwer/ Avinor

4,5 millioner passasjerer benyttet Avinors lufthavner i løpet av september. Dette tallet viser en uendret utvikling sammenlignet med september i fjor, men er en nedgang på 10 prosent sammenlignet med samme måned i det normale året 2019.
annonse

Trafikkdirektør i Avinor, Gaute Skallerud Riise, uttalte at utviklingen i september har vært litt svakere enn forventet ved månedens start. Han bemerket også mulige påvirkninger av økte renter som begynner å påvirke markedet. Selv om ikke alle renteøkningene har hatt umiddelbare økonomiske konsekvenser, har flere tatt en mer forsiktig tilnærming på grunn av det siste årets utvikling.

Passasjertall
Totalt 2 620 420 passasjerer reiste innenlands i september. Dette tallet viser en nedgang på 5 prosent sammenlignet med september 2022 og en nedgang på 8 prosent sammenlignet med samme måned i 2019.

På den utenlandske fronten har trafikken økt med 8 prosent sammenlignet med fjoråret, med totalt 1 835 391 passasjerer. Likevel er denne trafikken fremdeles 13 prosent lavere enn i september 2019.

Riise bemerket at sommerutfarten nå er avsluttet, og at vi går inn i en roligere periode trafikkmessig. Overgangen fra sensommer til høst har vist at sesongvariasjonene har blitt mer markante enn før pandemien. Det er nå større forskjeller fra midtsommer til september enn tidligere, og disse forskjellene forventes å øke i vintermånedene.

Flybevegelser
I løpet av september ble det registrert 56 138 kommersielle flybevegelser, en nedgang på 6 prosent sammenlignet med september i fjor. Sammenlignet med samme måned i 2019, har det vært en nedgang på 9 prosent i antall flybevegelser.

Sammenligning med 2019
For hele året, når man sammenligner antall passasjerer så langt i år med samme periode i 2019, viser tallene en nedgang på 10 prosent i forhold til 2019.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart