-->

4. januar 2024

Nordmenn vil bruke mer penger på ferie

Vi planlegger å bruke nærmere titusen kroner mer på ferien i år, enn i fjor 📷 Illustrasjonsfoto

Undersøkelsen "Reisepuls 2024", gjennomført av Opinion på vegne av Virke, viser at gjennomsnittshusholdningen i Norge planlegger å bruke 45 900 kroner på ferie i 2024, en betydelig økning fra fjorårets 36 250 kroner.
annonse


Ifølge Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke, kan denne økningen delvis tilskrives inflasjon og svekket kronekurs, som har gjort reiser dyrere det siste året.

Funn i undersøkelsen viser at flere faktorer vil styre valg av ferie i 2024, deriblant pris, egen privat økonomi, politisk stabilitet og trygghet på destinasjonen, samt budsjett for ferie. Sommerferien forblir viktig for nordmenn, med størstedelen av feriebudsjettet som brukes på denne perioden. Selv om ferien har blitt dyrere, prioriterer mange fortsatt ferie, men noen velger å ta ferie utenom skolens ferier for å unngå de dyreste ukene.

Når det gjelder destinasjoner, planlegger 63 prosent av de som skal ha sommerferie å tilbringe den i Norge, mens 49 prosent vil tilbringe den i utlandet. De mest populære utenlandsdestinasjonene er Spania, Hellas, Sverige, Danmark og Italia. Noen endrer også reisevaner av hensyn til klima og miljø, med 19 prosent som ønsker å reise mindre med fly og velge mer miljøvennlige transportmidler på destinasjonen. 35 prosent av denne gruppen ønsker også feriedestinasjoner som er nærmere.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart