-->

3. januar 2024

Pilotforbund kritiserer mangel på kvalifiserte røykdykkere

Pilotforbundet i Parat ber Avinor lære av flyulykken i Japan

Pilotforbundet i Parat har lenge vært kritisk til mangel på kvalifiserte røykdykkere ved norske flyplasser, sier ulykken i Tokyo må få konsekvenser for sikkerheten på norske flyplasser.

Pilotforbundet i Parat kritiserer mangel på kvalifiserte røykdykkere

Jens Salt 📷 Privat/ Parat
 Pilotforbundet i Parat har lenge vært kritisk til mangel på  kvalifiserte  røykdykkere ved norske flyplasser. Leder for  flysikkerhet i Pilotforbundet, Jens Salt, sier ulykken med Japan  Airlines flight 516, på Haneda flyplassen i Tokyo må få  konsekvenser for sikkerheten på norske flyplasser.


Salt sier at innsparinger i brann- og redningstjenesten på norske flyplassene har ført til reduksjon i brann- og redningstjenesten over lengre tid. Han viser til at dette problemet er tatt opp med Avinor og Luftfartstilsynet, uten at det så langt har ført til bedring.

Ansatte ombord i et fly har ansvar i å evakuere flyet i løpet av 90 sekunder, men har ikke utstyr eller kompetanse til å utføre røykdykking og bære med seg personer som ikke selv er i stand til å gå. Salt påpeker at førsteprioritet for brann og redningstjenesten er å redde liv, og ved å fjerne røykdykkerkompetansen på flyplassene vil ikke brann og redningstjenesten kunne bistå i denne type arbeid.

Innsparing kan koste liv
Jens Salt håper norske stortingspolitikere vil engasjere seg i denne saken. Han forstår behovet for å spare penger, men samtidig er dette en innsparing på et viktig sikkerhetstiltak som vil kunne koste liv. Brann og redningstjenestens første prioritet er å redde liv, og enhver innsparing som reduserer deres evne til det er uakseptabelt.

Dersom Avinor ikke selv tar affære, må norske politikere lære av hendelsen i Japan. Det haster, sier Salt.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart