-->

1. februar 2024

Styrker innsatsen mot ulovlig droneflyging

Vil ulovlig droneflygning til livs ūüď∑ Forsvaret

Regjeringen vil styrke bekjempelsen av ulovlig droneflyging og kriminalitet utf√łrt ved hjelp av droner. Det er viktig at utviklingen av dronevirksomheten skjer innenfor rammer som ivaretar nasjonal sikkerhet.

Blant tiltakene regjeringen vil se p√•, er √• utvide handlingsrommet til flere akt√łrer enn politiet for √• hindre ulovlig flyvning. Selv om det for √łyeblikket kun er politiet som kan ta ned droner, vil en egen arbeidsgruppe se p√• hvilket handlingsrom andre akt√łrer kan benytte for √• beskytte seg mot ulovlig droneaktivitet. Dette inkluderer blant annet lufthavnene, hvor det skal utvikles samvirkerutiner mellom politiet og lufthavnoperat√łrene.

I tillegg vil regjeringen vurdere innf√łring av en plikt til forh√•ndsregistrering av droneflygninger i visse omr√•der i et trafikkstyringssystem. Det √łnskes ogs√• et oppdatert kunnskapsgrunnlag, samt vurdering av et nasjonalt droneoverv√•kingssenter for √• redusere risikoen knyttet til ulovlig droneflyging. Dette vil involvere relevante fagetater for √• bidra til at det utarbeides oppdatert kunnskapsgrunnlag og for √• unders√łke om gjeldende regelverk er til hinder for deling av data om droneaktivitet mellom relevante akt√łrer.

Målet med disse tiltakene er å sikre en trygg og fremtidsrettet dronevirksomhet i Norge, samtidig som landets posisjon som foregangsland innen dronevirksomhet opprettholdes.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og bearbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart