-->

31. januar 2024

Skal utvikle infrastruktur for hydrogen på norske flyplasser

Skal legge til rette for hydrogenfly i framtiden 📷 Illustrasjon Airbus

Avinor, SAS, og Airbus har i dag signert en samarbeidsavtale for å utvikle infrastruktur for hydrogen på norske flyplasser.
annonse

Avtalen inkluderer også Avinors svenske motpart, Swedavia, og det svenske energiselskapet Vattenfall for tilsvarende utvikling på svenske flyplasser.

Samarbeidet vil bidra til å forstå hvordan hydrogenfly fungerer, tilrettelegge infrastrukturen på flyplassene, og bygge opp hele verdikjeden for operativ drift, inkludert forsyningslinjer for drivstoff. Norge og Sverige posisjonerer seg for å være tidlig ute i dette løpet, og det er første gang en mulighetsstudie av denne typen dekker to land og mer enn 50 flyplasser. Dette reflekterer partnernes felles ambisjon om å oppnå netto null karbonutslipp fra luftfarten innen 2050.

Airbus har som mål å få det første hydrogenflyet i kommersiell drift i 2035. Konsernsjefen i Avinor, Abraham Foss, uttrykker at Norge og Sverige er godt posisjonert for å være en tidlig pådriver for introduksjonen av hydrogendrevne fly. Både SAS og Airbus uttrykker også sin støtte til dette samarbeidet og viktigheten av å drive overgangen mot netto-nullutslipp i luftfartsindustrien.

Dette samarbeidet markerer en betydelig satsing på bærekraftig luftfart, og det underbygger Norges og Sveriges engasjement for å ta ledende roller i overgangen til fossilfri luftfart. Med en stadig økende interesse for hydrogen som en viktig energibærer i luftfarten, forventes bruken av hydrogen som drivstoff i fremtidige fly ikke bare å redusere flyutslippene i luften betydelig, men også å bidra til avkarbonisering av lufttransportaktiviteter på bakken.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og bearbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart