-->

8. mars 2024

Nytt medisinsk evakueringsfly presentert

A320 overtar som evakueringsfly etter Boeing 737 📷 Frederik Ringnes/ Forsvaret

I dag ble et nytt evakueringsfly presentert på Gardemoen. Det gamle Boeing 737 flyet fases ut, og inn kommer to nye Airbus A320neo maskiner.
annonse


Kapasiteten til strategisk luftevakuering skal etableres med ny flytype, Airbus A320neo. Avtalen mellom Forsvaret og SAS består av en samarbeidsavtale for utvikling av løsning for ny flytype samt en drifts- og beredskapsavtale.

Styrking av kapasitet
- Med denne avtalen styrkes kapasiteten for evakuering og hjemtransport av syke eller sårede sivile og militære, inkludert intensivpasienter, ved nasjonale og internasjonale operasjoner, fra og til flyplasser i alle verdensdeler, forteller sjef Forsvarets logistikkorganisasjon brigader Anders Jernberg. Det skal etableres kapasitet til å kunne benytte to fly til medisinsk evakuering. Dette kommer i tillegg til Forsvarets egne ressurser.

- Samarbeidet er unikt. Næringslivet, offentlige etater og Forsvaret arbeider her sammen som en totalforsvarsressurs, også under løsning av oppdrag, forteller sjef Forsvarets sanitet brigader Petter Iversen.

- Samarbeidsavtalen legger til rette for anskaffelse av ny løsning for innredning av flytypen Airbus A320neo. Forsvarsmateriell er utøvende part overfor SAS for samarbeidsavtalen, mens Forsvaret er utøvende part overfor SAS for driftsavtalen, sier Jernberg. En løpende beredskapsavtale inngår i driftsavtalen. Beredskapsavtalen skal kunne brukes i krise, konflikt og krig.

SAS er fornøyd med at samarbeidet om strategisk luftevakuering nå fortsetter. - Med Airbus A320neo går vi over til en ny flytype med mye lavere utslipp enn det flyet den erstatter. Det er også mye mindre støy inne i maskinen, som er viktig både for pasientenes helse og for arbeidsmiljøet til personellet som skal hjelpe pasientene, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS.

A320 overtar som evakueringsfly etter Boeing 737 📷 Frederik Ringnes/ Forsvaret

Forsvarets sanitet har nøkkelrolle i drift av medisinsk evakuering
Det er Forsvarets logistikkorganisasjon som har forhandlet frem avtalen med SAS, på vegne av Forsvaret.

Forsvarets sanitet bidrar med sin fagkompetanse i utvikling av løsninger for det nye flyet. Det er også Forsvarets sanitet som fra Forsvarets side har hovedansvaret for planlegging, beredskap for og gjennomføring av medisinsk luftevakuering, under ledelse av Forsvarets operative hovedkvarter.

– De mange oppdragene som er løst knyttet til evakuering av mer enn 2 000 sårede og syke fra krigshandlinger i Ukraina, viser at evnen til strategisk luftevakuering er viktig. Kapasiteten er viktig for Forsvaret, men den er også viktig i et samfunnsperspektiv og i et internasjonalt perspektiv, forteller Iversen.

Boeing 737 maskinen med kjennetegn LN-RPJ er den siste Boeing 737 maskinen som er i aktiv tjeneste hos SAS, ellers er alle disse flyene erstattet med Airbusfly. LN-RPJ var flyet som fraktet en syk kong Harald hjem fra en privat ferie i Langkawi i Malaysia. Mange av Boeingmaskinene har vært i tjeneste for SAS i over 20 år.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart