-->

1. mars 2024

Rekordlavt antall dødsulykker i internasjonal luftfart i 2023

Fjorårets største flyulykke - Yeti Airlines Flight 691 📷 Wikimedia

Det internasjonale luftfartsforbundet, IATA, har lagt fram tall som viser at antallet dødsulykker i internasjonal luftfart i 2023, er dramatisk redusert sammenlignet med 2022. Asia-Stillehavsområdet og Afrika var de mest risikable delene av verden å fly i.
annonse


IATA har nå gjort en oppsummering av 2023, og meldingen fra flyselskapenes internasjonale bransjeorganisasjon er at det forrige året var det sikreste som noensinne er registrert i internasjonal luftfart.

Totalt ble det gjennomført 37,7 millioner flyvninger i fjor, en økning på 17 prosent sammenlignet med 2022 da tallet var 32,2 millioner. Ingen jetfly ble ødelagt eller var involvert i dødsulykker i løpet av 2023. Imidlertid skjedde det en dødsulykke i fjor.

Denne hendelsen fant sted den 15. januar, da et ATR 72-500-turbopropfly fra Yeti Airlines krasjet mens det var på vei fra Kathmandu til Pokhara i Nepal. 72 personer mistet livet i flystyrten, hvorav 68 var passasjerer og de resterende fire var besetningsmedlemmer.

Den såkalte "all accident rate", som måler hvor mange ulykker som skjer per en million flyvninger, endte på 0,80 i 2023. Dette betyr at det var en ulykke for hver 1,26 millioner flyvninger. Ifølge IATA har dette tallet aldri vært lavere i de årene det har blitt målt.

Tallet representerer også en nedgang sammenlignet med året før, da det var på 1,30, noe som betyr at det var en ulykke for hver 0,77 millioner flyvninger i 2022. Gjennomsnittet de siste fem årene har vært på 1,19, tilsvarende en ulykke per 880 293 flyvninger.

Det totale antallet ulykker globalt sett sank også, med 30 ulykker registrert i 2023 sammenlignet med 42 i 2022.

Antallet dødelige ulykker ble også redusert, fra fem i 2022 til en enkelt i fjor. I 2022 omkom 158 personer i flyulykker, mens tallet i fjor var 72.

- Flysikkerhet er det området luftfarten prioriterer over alt annet, og dette gjenspeiles i tallene for 2023. Ingen jetfly ble ødelagt eller var involvert i dødsulykker, mens risikoen for å omkomme og 'all accident rate' aldri har vært lavere, sier IATAs administrerende direktør Willie Walsh i en pressemelding.

- En enkelt dødelig ulykke med et turbopropfly og 72 drepte minner oss imidlertid om at vi aldri må ta sikkerheten for gitt, akkurat som to høyt profilerte ulykker i den første måneden av 2024 viser oss at selv om flyvning er blant de sikreste aktivitetene, er det alltid rom for forbedring.

Når det gjelder verdensdeler viser den nåværende "all accident rate" at Asia-Stillehavsområdet er blant de farligste stedene å fly, med en økning fra 0,56 til 0,78 som et resultat av Yeti Airlines-ulykken. Afrika har imidlertid det høyeste totale tallet.

Her ble det målt til 6,38 i 2023, en forbedring fra året før da kontinentet hadde en "all accident rate" på 10,88. Det femårige gjennomsnittet er 7,11. Det ble også opplyst at det ikke har vært registrert ødelagte fly eller dødsulykker i Afrika siden 2020.

I tillegg til de nevnte verdensdelene var Nord-Amerika det eneste andre stedet der IATA registrerte en økning i den nåværende "all accident rate", med en økning fra 0,53 i 2022 til 1,14 i fjor. Gjennomsnittet de siste fem årene har vært på 1,21.

Problemer med landingsskjevheten førte primært til de nordamerikanske ulykkene i fjor, ble det rapportert. Det samme gjaldt for Europa. Her endte "all accident rate" imidlertid på 0,48 i 2023 mot 0,98 året før. Gjennomsnittet har vært 0,77 de siste fem årene.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart