-->

2. mars 2024

Flere og dyrere reiseskader i fjor

Mange nordmenn ble berørt av forsinkelser som følge av flystreik 📷 Illustrasjonsfoto

Fjoråret ga flere reiseskader enn før pandemien. Mange nordmenn ble berørt av forsinkelser som følge av streik og dårlig vær.
annonse

I løpet av fjoråret opplevde nordmenn en markant økning i reiseskader sammenlignet med tiden før pandemien. En kombinasjon av streiker, dårlig vær har ført til en betydelig belastning for reisende. Ifølge Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind, har antallet meldte reiseskader økt med 26 prosent sammenlignet med året før, og dette overstiger også tallene fra normalåret 2019.

En sentral faktor som har bidratt til den økte kostnaden av skadene er den svake kronekursen. Forsikringsbransjen har utbetalt om lag 2,6 milliarder kroner i reiseerstatninger i fjor, noe som representerer en økning på 24 prosent fra 2022 ifølge ferske bransjetall fra Finans Norge.

Sommeren 2023 ble preget av omfattende streiker ved store europeiske flyplasser og ugunstige værforhold. Dette resulterte i et stort antall henvendelser fra reisende som ble rammet av forsinkelser og kanselleringer. Over 18 000 saker relatert til forsinket bagasje og reise ble registrert i løpet av året.

Tyveri utgjør også en betydelig del av økningen i reiseskader. Fremtind mottok hele 13 500 tyverimeldinger angående reisegods bare i fjor. Selv om reiseforsikringen dekker tyveri og ran av eiendeler på reise, understrekes viktigheten av å være oppmerksom på sine eiendeler for å sikre full dekning.

Det er imidlertid viktig å merke seg at reiseforsikringen ikke dekker alt. Kundene oppfordres til å ha realistiske forventninger til hva forsikringen faktisk dekker. Hofstad-Nielsen påpeker at forsikringen ikke inkluderer tap som følge av rot eller glemsomhet, og derfor anbefales det å grundig sette seg inn i forsikringsdekningene før man legger ut på reise.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart