-->

25. mars 2024

Tredobler antall avganger på flyrute

DAT lander på Stord 📷 Skjermdump You Tube/ Stord lufthamn

Om en uke, 2. påskedag blir det nye flyruter på strekningen mellom Stord og Oslo. Danish Air Transport (DAT) øker antall rundturer fra dagens 5 til 15 rundturer per uke, når de nye FOT-rutene starter opp.I fjor tildelte Samferdselsdepartementet kontraktene til DAT (Danish Air Transport), Widerøe og Lufttransport som vinnere på de regionale FOT-rutene der det har vært to eller flere tilbydere. Dette innebærer at DAT skal betjene rutene fra Oslo til både Røros og Florø. De fortsetter flyvningene mellom Florø og Oslo, en rute de vant gjennom anbudskonkurranse under pandemien i 2021.

Når det gjelder flytilbudet fra Gardermoen til Stord, har det vært en periode med usikkerhet. Den tidligere avtalen mellom DAT, Stord kommune og Vestland fylkeskommune utløp i juni i fjor. Dette resulterte i at lufthavnen sto uten et tilbud inntil en ny avtale ble inngått mellom DAT og Sunnhordland Lufthavn AS. Denne avtalen, som inkluderer økonomisk støtte til ruten, vil gjelde fram til anbudsperioden starter 1. april.


Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kommenterte tildelingen av kontraktene i fjor, og understreket regjeringens mål om lavere flypriser på FOT-rutene.

 - Med disse kontraktene viser vi at vi nå er i gang med å nå regjeringens mål om lavere flypriser på FOT-rutene. På alle rutene innbefattet av disse avtalene vil maksimaltakstene halveres.

Flyrutene fra 1. april 2024 📷 Danish Air Transport

Bevilget penger til flyplassen
Fylkestinget vedtok tidligere i mars å fornye avtalen med Sunnhordland Lufthavn AS om tilskudd til drift av Stord Lufthavn. Tilskuddet fra fylkeskommunen utgjør en vesentlig del av inntektene på flyplassen.

I budsjettet for 2024 har Vestland fylkeskommune budsjettert med en kostnad på 27 millioner kroner, og dermed tatt hensyn til forventede økte kostnader i forbindelse med gjenetablering av driftsorganisasjonen ved flyplassen, sier fylkesordfører Jon Askeland.

Sunnhordland Lufthavn AS eies av Stord kommune (79%) og Vestland fylkeskommune (21%) og har som formål å drive Stord Lufthavn.

Som en del av regionreformen har fylkeskommunene overtatt ansvaret for å gi tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Tilskudd til drift av ikke-statlige flyplasser er inkludert i rammetilskuddet fra staten til fylkeskommunene, så i praksis er denne delen av tildelingen en videreformidling av statlige midler til flyplasser som ikke drives av staten gjennom Avinor.

For senere år er det planlagt at tilskuddet til flyplassen skal dekkes av overføringer fra staten. Salg av flybilletter, flyplassavgifter og en liten del av andre inntekter utgjør de øvrige inntektene flyplassen har for å dekke driftskostnadene, opplyser lufthavnen på sinne nettsider.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart