-->

10. juni 2024

Avinorstreik fra onsdag vil få store konsekvenser

En Avinorstreik fra onsdag, vil berøre passasjerer som skal ut å reise 📷 Catchlight

En eventuell Avinorstreik fra førstkommende onsdag betyr at 140 ansatte går ut i streik ved syv flyplasser, konserndirektør advarer om at streiken vil få store konsekvenser for avviklingen av trafikken ved de berørte lufthavnene.
annonse


Avinor AS har varslet plassfratredelse i forbindelse med hovedforhandlinger for NTL sine medlemmer. Dersom det blir streik, vil uttaket få effekt fra onsdag 12. juni klokken 12:00 og gjelde 140 ansatte ved følgende lufthavner:
 
  • Bergen lufthavn – 53 ansatte
  • Brønnøysund lufthavn – 11 ansatte
  • Førde lufthavn – 6 ansatte
  • Kirkenes lufthavn – 15 ansatte
  • Kristiansand lufthavn – 10 ansatte 
  • Oslo lufthavn – 27 ansatte
  • Ålesund lufthavn – 18 ansatte

Store konsekvenser for flytrafikken

Konserndirektør for divisjon store lufthavner og lufthavndirektør ved Oslo lufthavn, Thorgeir Landevaag, advarer om at streiken vil få store konsekvenser for avviklingen av trafikken ved de berørte lufthavnene.

- Ved flere av lufthavnene stopper all passasjertrafikk opp, og ved noen lufthavner vil det ikke være trafikk i det hele tatt. Streiken kan også få ringvirkninger for trafikkavviklingen ved de lufthavnene som ikke er direkte berørt, sier Landevaag.

Han anbefaler alle reisende å følge nøye med på informasjon fra sitt flyselskap med tanke på mulige kanselleringer, forsinkelser og endrede råd om oppmøtetid.

Konsekvenser for de enkelte lufthavnene

Oslo lufthavn
Nåværende uttak påvirker Oslo lufthavn lite, men det kan bli konsekvenser inn til Oslo som følge av streiken andre steder. Driften går tilnærmet som normalt. Bergen lufthavn
All ordinær passasjertrafikk stopper opp fra onsdag 12. juni klokken 12:00. Dersom streiken vedvarer, blir det stopp i all ordinær lufttrafikk, inkludert ambulanseflyginger, fra lørdag 15. juni.

Her finner du avganger og ankomster ved Oslo lufthavn 

Brønnøysund lufthavn
Lufthavnen kan ikke håndtere noe trafikk, verken kommersiell trafikk, ambulanseflyginger eller offshoretrafikk.

Førde lufthavn
Lufthavnen kan ikke håndtere flytrafikk, verken ruteflyging eller ambulanseflyginger. Mindre private fly og helikoptre blir ikke rammet.

Kirkenes lufthavn
I første omgang vil lufthavnen kun håndtere Widerøe-flyginger og ambulanseflyginger enkelte dager, mens den vil være stengt for all trafikk på andre dager.
 
Ålesund lufthavn
Lufthavnen vil kun håndtere ambulanseflyginger på dagtid, og vil være stengt for all trafikk på ettermiddag og kveld.

Kristiansand lufthavn
Lufthavnen klarer å operere tilnærmet normalt på dagtid, men på ettermiddag/kveld kan den kun håndtere ambulanseflyginger og mindre Widerøe-maskiner.

Reisende oppfordres til å følge nøye med på informasjon fra sitt flyselskap og vurdere alternative reisemåter dersom streiken blir et faktum.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart