-->

26. juni 2024

Flytoget får ny eier

I neste uke får Flytoget ny eier 📷 osloairports.com

Fra 1. juli vil eierskapet av Flytoget bli overført fra Nærings- og fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet. Denne endringen innebærer at Flytoget nå vil ha samme eier som Vy, noe som kan føre til en mer samordnet og effektiv drift av statens jernbanetjenester.
annonse

Bakgrunn og begrunnelse
Overføringen av eierskapet er en del av en større strategi for å samle statens eierskap av jernbaneselskaper under ett departement. Samferdselsministeren uttalte at dette vil bidra til en mer helhetlig og koordinert utvikling av jernbanetilbudet i Norge. Flytoget har tidligere vært underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, men med denne endringen håper myndighetene å oppnå bedre synergieffekter og en mer effektiv ressursbruk.

Reaksjoner fra ansatte
Ansatte i Flytoget har uttrykt lettelse og glede over at det ikke blir en sammenslåing med Vy, noe som har vært vurdert tidligere. De ansatte ser positivt på at Flytoget fortsatt vil operere som et eget selskap, men nå under Samferdselsdepartementets paraply. Dette gir dem trygghet i forhold til arbeidsplasser og selskapets fremtidige drift.

Fremtidige perspektiver
Med Samferdselsdepartementet som ny eier, forventes det at Flytoget vil kunne dra nytte av en mer integrert tilnærming til jernbanetjenester i Norge. Dette kan inkludere bedre koordinering med andre jernbaneselskaper og en mer strategisk utvikling av rutenett og tjenester. Overføringen markerer et viktig skritt i regjeringens arbeid med å styrke og effektivisere den norske jernbanesektoren.

Denne endringen trer i kraft fra 1. juli 2024, og det vil bli spennende å se hvordan dette vil påvirke Flytogets drift og utvikling fremover.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart