-->

18. juni 2024

IATA: Flytrafikken forventes å nå nye høyder i år

Setter trolig rekord i antall flypassasjerer i år 📷 illustrasjonsfoto

Flybransjen står foran et rekordår i 2024 med nesten fem milliarder passasjerer, ifølge den internasjonale luftfartsmyndigheten IATA. Det forrige rekordåret var 2019 da flyselskapene totalt fløy 4,5 milliarder passasjerer.


Ifølge den internasjonale luftfartsmyndigheten IATA vil flyselskapene fly nesten fem milliarder passasjerer i år. Kabinfaktoren forventes å ligge på 82,5 prosent, nær nivåene før pandemien, altså er drøyt åtte av ti flyseter solgt. Et flertall av flypassasjerene mener at flyreiser er avgjørende for økonomien og det moderne livet.

Det forrige rekordåret var 2019 da flyselskapene totalt fløy 4,5 milliarder passasjerer. Under coronapandemien sank deretter antallet flypassasjerer.

Færre flyvninger enn tidligere antatt
IATA forventer at 38,7 millioner flyvninger vil være tilgjengelige i 2024. Dette er 1,4 millioner færre flyvninger enn tidligere anslag, hovedsakelig på grunn av den langsommere leveransetakten for fly. Antallet flyleveranser for 2024 forventes å bli 1 583, som er 11 prosent mindre enn forventningene som ble publisert for bare noen måneder siden.

Passasjerene positive til bransjen
Flypassasjerene er fortsatt entusiastiske. Ifølge IATA's spørreundersøkelse fra april 2024 uttrykte 97 prosent av reisende at de var fornøyde med reisene sine, og et flertall mener at flyreiser er avgjørende for økonomien og det moderne livet. Flypassasjerer viser også støtte til bransjens bærekraftsmål, der 82 prosent mener det er riktig å oppnå netto nullutslipp av karbondioksid innen 2050. Dette understreker viktigheten av fortsatte investeringer i grønnere teknologier og metoder.

Rekordhøye inntekter for bransjen
Flybransjens totale inntekter forventes å stige med nesten 10 prosent til cirka 918 milliarder euro i år, som også er et rekordnivå ifølge IATA. Fremtidsutsiktene for Europas flyselskaper er imidlertid blandede. Mens etterspørselen forventes å vokse med 11,1 prosent, kan problemer med forsyningskjeden, høye renter og potensielle arbeidskonflikter hindre lønnsomheten.

Bransjeorganisasjonen IATA inkluderer over 300 flyselskaper som står for 83 prosent av den globale flytrafikken.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart