-->

22. juni 2024

Norge leder an i Europa med klimavennlige flyvninger

Norske flyplasser best på klimavennlige landinger og avganger 📷 Avinor/ Øystein Løwer

Norge er i front når det gjelder implementering av klimavennlige landinger og avganger. I mai ble nesten 7 av 10 landinger og 9 av 10 avganger gjennomført på en mer miljøvennlig måte.
annonse | radisson hotels


Hva er klimavennlige flyvninger?
Jan Gunnar Pedersen, konserndirektør for Flysikring i Avinor, forklarer:

 - Klimavennlige landinger, eller 'Continuous Descent Operations' (CDO), innebærer at fly kan 'glide' inn til flyplassen uten å måtte flate ut underveis. Dette reduserer motorbruk, sparer drivstoff, minsker utslipp og reduserer støy.

Tilsvarende prinsipp gjelder for avganger, kalt 'Continuous Climb Operations' (CCO), hvor flyene stiger uavbrutt til marsjhøyde.

Norge i europeisk toppklasse
Sammenlignet med andre europeiske land, ligger Norge langt foran:
  • Sverige: Under 5 av 10 landinger og 8 av 10 avganger er klimavennlige
  • Tyskland: Kun 1 av 10 landinger er klimavennlige
  • Frankrike: Mindre enn 2 av 10 landinger er klimavennlige

Norwegian og Widerøe leder an
To norske flyselskaper utmerker seg spesielt. I mai 2024 var cirka 80% av ankomstene og 95% av avgangene fra Norwegian og Widerøe ved norske flyplasser gjennomført på en klimavennlig måte.

Henrik Fjeld, driftsdirektør i Norwegian, understreker viktigheten av dette arbeidet:

- Når våre piloter samarbeider med flyplassene om effektive avganger og landinger, sparer vi samfunnet for klimautslipp og støy.

Avinors rolle
Avinor jobber kontinuerlig med å oppfordre flere flyselskaper til å øke antallet klimavennlige landinger og avganger. Pedersen i Avinor påpeker:

- Vi er opptatt av å ha et moderne luftrom og innflygingsprosedyrer som legger til rette for effektive landinger. Dette sparer flyselskapene for drivstoff og reduserer CO2-utslipp.

Med disse tiltakene viser Norge vei i arbeidet mot en mer bærekraftig luftfart, og setter en standard som andre land kan strekke seg etter.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart