-->

5. juli 2024

Oslo lufthavn kåret til Europas beste flyplass

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mottok prisen på vegne av Oslo lufthavn 📷 ACI

Oslo lufthavn har blitt kåret til Europas beste flyplass i kategorien 25-40 millioner passasjerer årlig under ACI Europe Best Airport Awards.
annonse


Prisen ble delt ut i Istanbul, hvor Avinors konsernsjef Abraham Foss mottok utmerkelsen.

Foss uttrykte stolthet over prisen, som anerkjenner den daglige innsatsen på flyplassen. ACI Europe, som representerer over 500 europeiske flyplasser i 55 land, deler årlig ut denne prisen basert på prestasjoner innen strategiske, økonomiske, operasjonelle, miljømessige og sosiale parametere.

Oslo lufthavn ble spesielt fremhevet for sin sterke drift og punktlighet, og ble kåret til Europas mest punktlige flyplass i både 2022 og 2023. Flyplassen har implementert innovative løsninger som nytt bagasjesystem, dronedeteksjon og autonom snøfjerning. Bærekrafttiltakene, inkludert en sirkulær økonomitilnærming for å nå målet om null avfall innen 2030, ble også rost.

Foss understreket betydningen av bærekraftsagendaen og fremhevet at prisen er et resultat av innsatsen til de ansatte i Avinor og på Oslo lufthavn. Han takket de 13 000 medarbeiderne og samarbeidspartnerne for deres bidrag.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gratulerte også Oslo lufthavn med prisen og fremhevet flyplassens betydning for passasjerer og næringslivet i hele Norge. Han roste de ansatte ved Oslo lufthavn for deres arbeid med å sikre en god reiseopplevelse året rundt, uavhengig av værforhold.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen 

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart