-->

4. juli 2024

Widerøe: Seks prosent flere reisende i juni

Seks prosent vekst i passasjertallet for juni 📷 osloairports.com

Widerøe melder om solid passasjervekst i juni, med ny ledelse og økt kapasitetsutnyttelse. Anbudsruter viser særlig sterk fremgang.
annonse


Widerøes ferske tall viser en økning på 6% i antall passasjerer sammenlignet med juni 2023, med totalt 346.747 reisende. Til tross for en 6% lavere kapasitet sammenlignet med fjoråret, viste juni en 4% kapasitetsøkning fra mai 2024. Kabinfaktoren endte på 77% totalt, en betydelig forbedring fra tidligere perioder.

Sterk vekst på anbudsruter
Særlig bemerkelsesverdig er veksten på anbudsrutene, hvor passasjertallene økte med hele 22% sammenlignet med fjoråret. Dette tilskrives delvis de nylig innførte halverte maksprisene. Produksjonen på disse rutene økte med 16%, mens kabinfaktoren steg med fem prosentpoeng til 66%.

Ny ledelse og strategisk posisjonering
Mandag denne uken tok Tore Jenssen over som administrerende direktør for Widerøe. Jenssen, som kommer fra stillingen som flåtesjef i Norwegian og styreleder i Widerøe, bringer med seg omfattende erfaring fra luftfartsindustrien. Hans tiltreden kommer i kjølvannet av Widerøes nylige innlemmelse i Norwegian-familien, hvor Jenssen har spilt en sentral rolle i synergiprosjektet mellom de to selskapene.

Utfordringer og prestasjoner
Selskapet møtte noen utfordringer i juni, inkludert et lynnedslag som påvirket et av deres jetfly og førte til en krevende start på sommersesongen. Til tross for dette, oppnådde Widerøe en regularitet på 97,2% og en punktlighet på 88,9%.

Fremtidsutsikter
Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe, uttrykker optimisme for den kommende feriesesongen, med stabilt høyt salg av flyreiser og vekst i bookinger for sommerferien. Selskapet rapporterer også om økt etterspørsel fra både ferie- og forretningsreisende, med særlig vekst innen energisektoren, shipping/maritim industri og offentlig sektor.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen 

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart