-->

11. juli 2024

Passasjertallene økte utenlands, men falt innenlands i juni

Færre reiste innenlands i juni, her fra Bergen 📷 Avinor

Avinor rapporterer om en blandet utvikling i passasjertallene for juni måned. Mens antallet reisende på utenlandsruter økte, opplevde innenlandsrutene en nedgang.
annonse


Avinor rapporterer om en blandet utvikling i passasjertallene for juni måned. Mens antallet reisende på utenlandsruter økte, opplevde innenlandsrutene en nedgang.

I juni reiste totalt 4.485.000 passasjerer gjennom Avinors lufthavner. Dette representerer en økning på 3,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Utenlandstrafikken viste en betydelig vekst på 11,5 prosent, med 1.926.000 passasjerer.

Les også: Streik og personalmangler gir dårlig punktlighet

Innenlandstrafikken opplevde derimot en nedgang på 2,6 prosent, med 2.559.000 reisende. Denne nedgangen tilskrives delvis en reduksjon i antall flybevegelser innenlands.

Konserndirektør for trafikk og marked i Avinor, Gaute Skallerud Riise, kommenterer utviklingen:

 - Vi ser en fortsatt positiv utvikling i utenlandstrafikken, mens innenlandstrafikken viser en svak nedgang. Dette skyldes blant annet færre flybevegelser innenlands.

Riise påpeker også at chartertrafikken har hatt en betydelig økning på 21,5 prosent sammenlignet med juni i fjo.

Oslo lufthavn opplevde den største veksten blant Avinors lufthavner, med en økning på 7,1 prosent i passasjertall. Bergen lufthavn, Flesland hadde en økning på 1,8 prosent, mens Stavanger lufthavn, Sola og Trondheim lufthavn, Værnes opplevde henholdsvis en nedgang på 1,1 prosent og 1,5 prosent.

Avinor forventer at den positive trenden i utenlandstrafikken vil fortsette utover sommeren, mens innenlandstrafikken kan oppleve ytterligere utfordringer på grunn av redusert kapasitet og økte billettpriser.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart