Taxfreekvotene


(Illustrasjonsfoto Gaute Bruvik/ Avinor)
1. juli 2014 var datoen for de siste endringene for de toll- og avgiftsfrie kvotene.

Da ble det bestemt at reisende som ikke benytter seg av tobakkskvoten, kan ha med seg 1,5 liter øl, rusbrus eller vin ekstra.


I praksis betyr det at dersom du dropper å kjøpe tobakk (sigaretter, inkludert snus) kan du kjøpe mer alkohol. Sagt i en setning kan du bytte ut tobakken med 1,5 liter vin eller 1,5 liter øl.

Taxfreereglene fra 2014 gir deg imidlertid flere valg og kombinasjonsmuligheter.

Definisjoner
Brennevin: over 22 % t.o.m 60 % alkohol
Vin: over 2,5 % t.o.m. 22 % alkohol
Øl: over 2,5 % (også sterkøl) eller rusbrus over 2,5 % t.o.m 4,7 % alkohol


Eksempler på avgiftsfrie kvoter

Eksempel uten tobakk:

Eksempel 1:

1 liter brennevin, 3 liter vin (4 flasker) og 2 liter øl (også sterkøl) (6 x 0,33)Eksempel 2:

4,5 liter vin (6 flasker) og 2 liter øl (også sterkøl) (6 x 0,33)


Eksempel 3:
4,5 liter vin (6 flasker)

Eksempel 4:
6,5 liter øl (også sterkøl) (19 x 0,33 liter)Eksempel med tobakk:

Eksempel 1:

3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33) + 200 sigaretter eller
250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus),
og 200 blad sigarettpapir.

Eksempel 2:

3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33) + 200 sigaretter eller
250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus),
og 200 blad sigarettpapir.Eksempel 3:
3 liter vin (4 flasker) + 200 sigaretter eller 250 gram andre
tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.


Eksempel 4:
5 liter øl (også sterkøl) (15 x 0,33 l) + 200 sigaretter eller 250 gram
andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

Generelt: Brennevinskvoten kan byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter. Vin og øl kan ikke byttes i sterkere drikke.

Bruk Tolletatens kvote-app for å sjekke om du har med deg for mye

Verdigrenser

Verdigrensene er de samme som før:
Har du vært ute av Norge i mindre enn 24 timer, kan du én gang i løpet av 24 timer ta med varer til en samlet verdi av 3 000 norske kroner toll- og avgiftsfritt. Du kan bare ta med deg alkohol- eller tobakksvarer hvis du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land.

Har du vært ute av Norge i 24 timer eller mer, kan du ta med varer til en samlet verdi av 6 000 norske kroner toll- og avgiftsfritt. Alkohol- og tobakksvarer kan kjøpes tax-free.

Kjøtt- og melkeprodukter
Det er en kvote på 10 kilo til sammen av kjøtt og kjøttvarere, ost og fôrvarer fra land innenfor EØS. Denne 10-kilosbegrensningen gjelder ikke hundefôr og kattefôr, kun annet dyrefôr.

Aldersgrenser
Du må være fylt 18 år for å innføre alkohol- og tobakksvarer. For innførsel av drikke med alkoholstyrke over 22 % må du være fylt 20 år. Skal du innføre andre matvarer enn mineralvann, sjokolade og sukkervarer toll- og avgiftsfritt, må du være fylt 12 år.

Valuta
Ved innreise til og utreise fra Norge kan du ha med deg norske og utenlandske sedler, mynter og andre betalingsmidler for til sammen 25 000 kroner.

Kilder og illustrasjoner: Toll- og avgiftsdirektoratet

annonse


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2020
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nyhetsbrev   nettsidekart