-->

26. november 2007

EU vurderer enklere sikkerhetsløsninger

Ny teknologi som i disse dager testes ut på flyplassen i Praha, kan stoppe bruken av gjennomsiktige poser for frakt av væske gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassene.

Det nye utstyret testes ut av et tysk forskerteam, og går i korthet ut på at håndbagasjen blir scannet for risikable væsker ved hjelp av mikrobølger. Forskerne har oppdaget et enkelt prinsipp hvor man kan bestemme en væskes sammensetning og dermed analysere hvorvidt det er en syre, en sprengfarlig substans eller en helt alminnelig flaske mineralvann.

Forsøket på flyplassen i Ruzyne følges med stor interesse i luftfartsmiljøet i hele EU, og på Gardermoen mener ledelsen dette er et svært lovende prosjekt. Der sier man at ingenting vil glede dem mer enn om det kommer teknologi som kan gjøre sikerhetskøene kortere og flyreisen enklere for folk. Får prosjektet grønt lys av EU vil man selvsagt innføre dette på Gardermoen. Da vil passasjerer igjen kunne ta drikkeflasker gjennom sikkerhetskontrollen.

Det er nå ett år siden pose-ordningen ble innført. Reglene tilsier at hver passasjer ikke kan ta med mer enn 1 liter væke gjennom sikkerhetskontrollen. Væsken skal være i beholdere som hver ikke må overstige 100 ml.
Det har ført til et enormt søppelberg. Bare på Gardermoen er det beslaglagt hele 72 tonn smike og parfyme og rundt 18.000 flasker alkohol siste år.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart