-->

30. november 2007

Nå må du ha nytt pass igjen

Nå må vi igjen ha nye pass, i tråd med nye regler fra EU skal de norske passene også ha innehaverens fingeravtrykk.

Det er økt krav til sikkerhet som ligger bak, forteller de i Politidirektoratet. De nye opplysningene i passene kommer i forbindelse med at EU ønsker å minske muligheten for forfalskninger. De nye passene vil lette kontrollen ved grensepasseringer inn i Schengenområdet. I tvilstilfeller vil det være en sikkerhet at passet ikke bare inneholder bilde og signatur, men også fingeravtrykk som enkelt vil kunne sjekkes opp mot en database.
Alle biometriske pass har en radiosender, som overfører opplysningene til de grensekontrollene der nedlasting av slik teknologi er tatt i bruk.
Nye norske pass er nå utstedt som såkalte biometriske pass. Det vil forenklet si at passet har innstøpt mikrochip som har detaljer om eieren. Ved hjelp av skannere skal mikrochipen verifisere at det er passholderen som faktisk står der med eget pass.
Alle som har fått utstedet pass etter 1. oktober 2005, har biometriske pass som leser ansiktsform. Det nye blir at også fingeravtrykket til innehaveren skal inn i denne mikrochipen..
EU har besluttet at de nye passene skal utstedes fra 28. juni 2009, og kommer som følge av ny og avansert tekonologi innført i USA.
Det er ikke nødvendig å få nytt pass for de som ikke allerede har biometriske pass, de nye opplysningene skal fases inn i nye pass etter hvert som de gamle går ut på dato. De maskinlesbare passene vil også være gyldige til utløpsdato.
De nye passene vil ikke komme til å koste mer som følge av oppgraderingen. I dag koster et pass 990 kroner for en voksen person, og 450 kroner for barn, fra nyttår halveres denne prisen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart