-->

2. desember 2007

Mot ny flyplass på Torp ?

En styringsgruppe som er satt ned for å se på framtiden for Sandefjord Lufthavn Torp har nylig presentert en helhetsplan for flyplassen, denne skal danne grunnlaget for videre beslutninger når det gjelder vekst og utvikling av lufthavnen.

Helhetsplanen er ført i pennen og planprosessen er koordinert av Ustgård Consulting AS og Vista Analyse AS, med henholdsvis Geir Ustgård og Nicolai Heldal som prosjektledere.
Planen presenterer tre mulige alternativer for framtiden ved Sandefjord Lufthavn Torp. Det første scenariet går enkelt ut på at det blir en stagnasjon i den nåværende veksten ved flyplassen, og at lufthavnen blir liggende der den er i dag, uten nevneverdige utvidelser og forandringer.
Scenario nummer to tilsier en betydelig vekst som gjør at utvidelser er nødvendige, man utvider da innenfor dagens grenser av flyplassen, eller utvider med 150 mål mot vest. Administrasjonen ved flyplassen forteller at de i 2007 regner med over 1.5 millioner passasjerer, og at kapasiteten på Torp er sprengt ved 2 millioner reisende over flyplassen.
Scenario nummer tre, som kanskje er det mest spennende, sier at man flytter hele lufthavnen fra dagens tilholdssted på vestsiden av rullebanen, over på østsiden, og bygger opp en helt ny flyplass fra scratch. Det siste alternativet er også det dyreste, foreløpige beregninger anslår at investeringene blir på en milliard kroner.
Ved å bygge på østsiden, og altså begynne forfra, vil dette gi en mulighet til å integrere en togstasjon i lufthavnen, og utvikle nye næringseiendommer som er tilknyttet både fly, en ny vei og et nytt spor for jernbanen. Vekst i regionen og utbedret infrastruktur vil trolig også tiltrekke seg flere flyselskap til flyplassen, og den kan vokse til noe mer enn bare en regional flyplass.
På østsiden av flyplassen har kommunene Stokke og Sandefjord kjøpt opp 2.300 mål av Skifte Eiendom og Forsvaret, og her er det nok av plass for videre utvikling. Med et anslag på en milliard kroner i utbyggingskostnader, sier det seg at det er et stort økonomisk løft som må til. Stokkes ordfører Nils Ingar Aabol (Ap) mener at eierkommunene Stokke og Sandefjord, sammen med Vestfold fylkeskommune kan finansiere mye av investeringene ved ikke å ta ut utbytte, samt at et salg av tomta og bygningsmassen på den nåværende flyplassen, vil gi kroner i kassa. Han ser også for seg at man får inn nye eiere som kan sprøyte inn frisk kapital.
Styrelederen for lufthavnen, Heidi Pettersen synes på lik linje med Stokke ordføreren at flytting over på østsiden er den mest besnærende tanken, mens Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gledisch (H) er mer avventende. Han mener at Torp i dag har det konkurransefortrinnet at den er en liten og effektiv vei ut i verden, men han vil samtidig gå inn for det alternativet som er best for flyplassen.

Ustgård Consulting har jobbet et år med helhetsplanen for Torp, i den prosessen har de lagt vekt på å informere naboer, nærmiljøutvalget og andre interesserte. De har hatt møter med berørte naboer og holdt et informasjonsmøte i bystyret om støyproblematikken. Planen skal danne grunnlag for de videre beslutningene for flyplassens framtid.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart