-->

14. desember 2007

100.000 kvadrat ekstra på Gardermoen

Gardermoen skal bli 100. 000 kvadratmeter større. Adm. direktør Nic Nilsen på Oslo lufthavn venter at utbyggingen starter i april.


Kapasiteten i terminalen er sprengt, og derfor må det bygges en ny terminal 2. Flyplassen skal bygges i flere etapper.

- I forrige uke bestemte vi oss for å bygge på den eksisterende terminalen på østsiden, ved utenlandspiren. Arbeidet starter i april, og skal være ferdig i 2009. sier Nilsen til Finansavisen.
Denne delen av utbyggingen blir på 4.000 kvadratmeter til sammen. I tillegg kommer det en helt ny terminal på vestsiden av dagens terminal.
Den nye terminal 2 vil bli på på mellom 80.000 og 100.000 kvadratmeter. Et forslag skal ha blitt sendt til Avinor og det ventes fortsatt en tilbakemelding. Terminalen vil bli bygd i etapper.
- Vi går umiddelbart i gang med å hente inn anbud for utbyggingen av dagens terminal på østsiden. Hvis vi har dette klart før jul, kan vi starte byggingen som planlagt i april sier Nilsen til Finansavisen.
Byggingen av en ny terminal 2 er ventet å starte opp i 2009. Når den er ferdig, er kapasiteten på flyplassen doblet. Da kan Oslo lufthavn ta hånd om 40 millioner passasjerer i året kontra dagen 19 millioner.Av Kristine Hirsti, gjenngitt med tillatelse av bygg.no
Foto: Oslo Lufthavn AS

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart