-->

10. desember 2007

SAS slipper millionbot

Det er inngått avtale mellom SAS Norge og Konkurransetilsynet i den såkalte Coast Air-saken, og SAS slipper dermed en bot på 20 millioner kroner.

Saken det nå er inngått avtale om, går ut på at Konkurransetilsynet ila SAS et overtredelsesgebyr på 20 millioner for å ha presset ut konkurrenten Coast Air på Oslo-Haugesund ruten i 2005. Tilsynet mente SAS misbrukte markedsmakten sin.
SAS på sin side tok saken inn for Oslo tingrett der Konkurransetilsynets vedtak ble opphevet.
Konkurransetilsynet svarte med å anke dommen til Borgarting lagmannsrett.

Nå har partene inngått forlik etter av tilsynet har sett på saken på nytt. De fastholder at SAS har overtrådt konkurranseloven, men ser bort i fra boten på 20 millioner. Tilsynets nye syn på saken skyldes blant annet at overtredelsene kun skjedde sammenhengende i noen uker og at konkurranseloven var ny på det daværende tidspunktet.

SAS Norge på sin side er glade for at de vant i Oslo tingrett og at tilsynet har trukket gebyret, men det betyr ikke at SAS innrømmer å ha begått en overtredelse, sier sjefen for SAS Norge, Ola Strand i en pressemelding.
-Vi er enige om at vi er uenige, tingrettens dom står fast, sier Strand videre.FOTO: SAS Group

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart