-->

14. desember 2007

Mobilen sender deg til gate

I Danmark er en prosjektgruppe i ferd med å starte utprøvingen av et sporingssystem på København Lufthavn Kastrup. Systemet fungerer ved hjelp av mobiltelefonens bluetoothsystem, og den vil varsle deg om når det er på tide å gå til gate.

Prosjektet som er et pilotprosjekt, har fått navnet "Gatecaller" og er et samarbeidsprosjekt b.la. mellom IT-universitetet, Forskningscenter Risø og København Lufthavn Kastrup.

Det nye systemet, som på forhånd krever at du registrerer deg som bruker, vil gi deg en mer presis informasjon om når det er på tide å gå til gaten. Er du langt unna, vil du få beskjed tidligere om å finne gate, enn om du er i nærheten. Ved hjelp av sendere som settes opp på flyplassen vil disse senderne og bluetoothfunksjonen på mobilen din "snakke sammen" og beregne avstanden fra gate. Flyplassen er delt i i 19 soner, hver på 2000 kvadratmeter, og dette gjør det mulig å beregne din avstand. Systemet tar ikke hensyn til hvor lang tid du bruker på å gå fra det stedet du befinner deg, og frem til gate, men det er lagt inn marginer i systemet for å beregne avstanden nogenlunde. Hvis man etterhvert ser at dette systemet fungerer og gir sikker informasjon, skal du som reisende slippe å hele tiden måtte følge med på informasjonsskjermene som informerer om statusen på din flight, da tar mobilen seg av det.

Gatecaller finnes i to versjoner, den enkleste versjonen sender deg automatisk beskjeder vedrørende din avgang, og når du skal gå til gate, mens den utvidede versjonen gjør det mulig for personalet ved gaten å se hvor på flyplassen du befinner deg. Hvis de ser at du er langt unna og vil komme for sent, kan de rope deg opp på det eksakte området/ sonen du befinner deg, eller ringe deg opp via mobilen.

Utviklerne av gatecaller har også gjort det mulig for familiemedlemmer, via en nettside og et passord, å kunne gå inn på denne nettsiden å følge den reisendes bevegelseer på flyplassen, når det er avtalt. Dette kan være praktisk når eldre eller barn skal reise på egenhånd.

Det er også inngått samarbeidsavtaler med forlag som utgir reisehåndbøker, om at disse skal tilby en tjeneste med turistinformasjon for den reisende. Før avreise kan du f.eks få informasjon om værutsiktene på ankomststedet, valutakurser, transportinformasjon fra ankomstflyplassen og en rekke andre gode tips. Tjenesten blir opdatert hver gang du skal ut å reise og den vil være gratis.

Det er ikke satt en dato for når dette prosjektet skal settes ut i livet, men firmaene bak jobber nå med å registrere testpersoner som reiser mye via Kastrup, og som vil prøve ut prosjektet. På Kastrup har de også planer om å utstyre reisende med en bærbar sendere som de låner mens de er på flyplassen, for å få testet ut om de tekniske løsningene kommuniserer sammen og gir korrekt informasjon. Det vil være frivillig å bli utstyrt med slike sendere.

Les mer om Bluethooth her. (ekstern side)


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart