Industrispionasjesaken i Høyesterett i dag

I dag startet Høyesterett behandlingen av den såkalte industrispionasjesaken, eller Amadeussaken i Høyesterett, mot tidligere SAS Braathens, nå SAS Norge.
SAS Norge ble i Borgarting lagmannsrett dømt for industrispionasje mot konkurrenten Norwegian. Flyselskapet ble også ilagt en bot på fire millioner kroner.
Retten mente at SAS uberettiget hadde innhentet og misbrukt bedriftshemmeligheter fra konkurrenten gjennom bookingsystemet Amadeus.
SAS Norge anket dommen til Høyestrett, som startet ankebehandlingen i dag.
annonse | jbl
JBL - Refurbished. Up to 50% discount


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2020
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nyhetsbrev   nettsidekart