-->

8. mai 2008

Krever økonomisk garantiordning på rutefly

Forbrukerrådet krever at det innføres en økonomisk garantiordning for norske passasjerer på rutefly. Folk på reisefot kan få store problemer hvis et flyselskap går konkurs.

Hundrevis av passasjerer fikk vanskeligheter da det norske flyselskapet Coast Air gikk konkurs tidligere i år. Både små og store ruteselskaper sliter med inntjeningen på grunn av økte drivstoffutgifter. Denne utviklingen kan ramme hardt, ikke bare hos de såkalte lavprisselskapene.

Pakketurister dekkes allerede av det norske Reisegarantifondet hvis arrangøren er medlem av ordningen. Dersom en reisearrangør går konkurs får kundene tilbakebetalt forskudd på avlyste reiser, eller refundert utgifter til opphold og hjemreise når dette er en del av den opprinnelige pakketuren.

Nå mener Forbrukerrådet at tiden er kommet for å innføre en tilsvarende garantiordning også for reiser med rutefly, og det haster.
Rådet er bekymret for utviklingen på flymarkedet, og ser ikke bort fra at flere selskaper snart havner i samme situasjon som Coast Air. Det kan i så fall bli dramatisk for kundenes lommebok. Rådgiver Pål Nygård i Forbrukerrådet viser til at rutepassasjerer i dag ikke har noen lovmessig beskyttelse hvis flyselskap går konkurs. Resultatet er at kundene ofte må anse pengene som tapt. I et brev til samferdselsdepartementet ber Forbrukerrådet om en utredning av de juridiske og praktiske sidene ved en eventuell ny garantiordning. Samtidig ber de regjeringen vurdere denne saken i arbeidet med en strategi for norsk luftfart.

Arbeiderpartiets transport- og kommunikasjonsfraksjon på Stortinget støtter utspillet fra Forbrukerrådet. I et brev til samferdselsministeren skriver de at garantiordningen for pakkereiser kan være en modell å bygge videre på slik at den også kan omfatte norske rutefly i trafikk innenlands eller ut og inn av Norge. Tidligere i år har også også Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) pekt på den økende usikkerheten for flyoperatørene her i landet. HSH mener at flere europeiske lavprisselskaper kan være i faresonen. Mange av dem opererer på det norske markedet. Hvis de får problemer kan tusenvis av flypassasjerer bli rammet økonomisk.

Skulle du bli rammet av en flykonkurs i dag kan det likevel være mulig for deg som kunde å få dekket tapet ditt. Hvis du har kjøpt billetten med kredittkort kan du ifølge kredittkjøpsloven kreve pengene tilbakebetalt fra kredittkortselskapet. Og hvis billetten er kjøpt i et reisebyrå som samarbeider med IATA (flyselskapenes internasjonale organisasjon) kan byrået i enkelte tilfeller stanse pengeoverføringen hvis den ikke allerede er foretatt. Men ifølge Forbrukerrådet er forutsetningen at det aktuelle flyselskapet og konkursboet godtar en slik ordning.

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart