-->

21. juni 2008

Både SAS og Norwegian anker

SAS vil ikke betale 140 millioner kroner i erstatning til Norwegian, og anker industrispionasjedommen. Norwegian anker også, og krever høyere erstatning.

I en dom fra Asker og Bærum tingrett i mai ble SAS dømt til å betale nærmere 140 millioner kroner i erstatning og sakskostnader til konkurrenten Norwegian. (Amadeussaken, red.anm.). Årsaken var at SAS igjennom flere år drev industrispionasje mot Norwegian via datasystemer SAS urettmessig hadde tilgang til.

SAS ble i fjor idømt en bot på fire millioner kroner i en straffesak som gikk helt til Høyesterett, men nå anker de erstatningsdommen fra tingretten, skriver Dagens Næringsliv. – Vi er grunnleggende uenige i rettens konklusjon, og det er da naturlig at vi får saken prøvd for en høyere rettsinstans, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i SAS.

Norwegian på sin side har brukt flere sakkyndige konsulenter, blant andre professor Victor D. Normann fra Norges Handelshøyskole, til å regne ut hvor mye selskapet har tapt på industrispionasjen fra SAS. Norwegian estimerte tapet til å være langt høyere enn tingrettens beløp og anslo mellom 240 millioner kroner og én milliard kroner.
– Vi kommer med en såkalt avledet anke der vi vil kreve en vesentlig høyere erstatning, sier Norwegians advokat Anders Ryssdal til avisen. (NTB)www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart