-->

11. juni 2008

Sikrer areal til tredje rullebane på Gardermoen

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vet ennå ikke om eller når flyplassen på Gardermoen (OSL) vil få en tredje rullebane. Men regjeringen går nå i gang med å sikre båndlegging av areal til en eventuell tredje rullebane ved OSL, varslet Navarsete da hun onsdag la fram regjeringens strategirapport for norsk luftfart.
Et vedtak om båndlegging til en tredje rullebane ved OSL kan frigjøre deler areal som i dag er båndlagt til andre formål.


Men statsråden understreker at dette ikke er noe vedtak om å starte bygging av en ny rullebane.
- En slik rullebane kan øke risikoen for ikke å nå de nasjonale og internasjonale klimamål. Behovet for en slik utbygging må derfor vurderes mot disse målene, og må også sees i sammenheng med satsing på alternative transportløsninger, særlig tog i Sør-Norge og mot utlandet, heter det i strategirapporten.

Avinor, som har ansvaret for OSL pluss 45 andre statlige lufthavner, står overfor så store investeringer at selskapet har bedt Samferdselsdepartementet om å slippe å betale utbytte til staten de nærmeste årene.
Departementet gir ingen signaler på Avinors anmodning i rapporten, og statsråden ville onsdag heller ikke si noe om selskapet vil slippe å betale utbytte.
Avinor har tatt opp 2 milliarder kroner i lån i år, og lånet må økes kraftig for å finansiere investeringer på 15 milliarder kroner kommende femårsperiode, ifølge kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor..
Bare å utbedre kapasiteten ved OSL med en terminal 2 er et løft for selskapet kostnadsberegnet til 6 milliarder kroner.
I tillegg kommer myndighetspålagte krav om bedre sikkerhetssoner og lysanlegg ved lufthavnene over hele landet. Denne utbedringen er beregnet å koste 3 milliarder kroner, opplyser Narvesen videre

Terminal 2 ved Gardermoen skal stå ferdig i 2012 og vil kunne øke kapasiteten fra 20 til 28 millioner passasjerer.
Strategirapporten inneholder inge ingen planer om å kutte ned på antallet lufthavner i Norge.
- Dagens lufthavnsstruktur skal videreføres så sant det ikke er et lokalt ønske om å legge ned en flyplass, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Strategirapporten er et innspill til stortingsmeldingen om nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 som etter planen legges fram i desember.Foto: Dagbladet

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart