-->

29. oktober 2008

Dette bør du gjøre ved flykonkurs

Flyselskapet Sterling er konkurs, og hundrevis av passasjerer er rammet. Sitter du på en ubrukt Sterlingbillett, bør du kontakte banken din.
Flyselskapet Sterling har onsdag 29. oktober bestemt seg for å slå seg selv konkurs. Samtlige flygninger er innstilt med umiddelbar virkning.


Er flyreisen din noe frem i tid og du ønsker å få refundert billettpengene, oppfordrer Forbrukerombudet deg til å umiddelbart rette krav om refusjon til banken din dersom du betalte med kort. Rett krav mot konkursboetI tillegg bør du kreve refusjon av konkursboet. Normalt finnes det ikke tilstrekkelig med verdier i konkursboet til å dekke alle uprioriterte krav. Kundeinnbetalinger for flybilletter regnes som uprioriterte krav og vil normalt ikke bli dekket.

Forbrukerombudet anbefaler likevel at alle kunder som har kjøpt flybilletter eller har penger til gode, retter et skriftlig krav om tilbakebetaling til Sterling.

Sjekk reiseforsikringen. Dersom du ikke får dekket tapet ditt av konkursboet, kan du ha et krav mot banken din hvis du har betalt med kort. Har du betalt reisen med kredittkort er kredittyter pliktig til å gjøre opp på vegne av flyselskapet etter kredittkjøpsloven § 8. Også visse debetkorttyper, som for eksempel VISA, gir rett til refusjon ved konkurs.

Reiseforsikringen dekker normalt ikke tap når flyselskap går konkurs, men Forbrukerombudet anbefaler den enkelte å sjekke dette nærmere med sitt forsikringsselskap.

Kilde: Forbrukerombudet
Foto: Nrk

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart