-->

29. oktober 2008

I ferd med å lande flyplassavtaler

Flyselskapet FlyDirect er nå i ferd med å sluttforhandle flyplassavtaler for flyvninger til Stockholm og København.
– Vi er langt på vei ferdigforhandlet om en "airport agreement", og vi har fått slottider for såvel København og Stockholm, sier Lasse Fjærestad, sjef i FlyDirect.

Sentrumsnært
Avtalene betyr at selskapet kan benytte seg av sentrumsnære Bromma flyplass i Stockholm, og Kastrup ved København. Avtalene med danskene gjør at FlyDirect unngår å bruke Sturup flyplass ved Malmö som var selskapets plan B dersom Kastrups landingstider ikke skulle bli akseptable. Overfor Moss Avis understreker likevel Lasse Fjærestad at man ikke er helt i mål, og at alle detaljer må være på plass før man kan skal ut og finansiere opp selskapet for å kunne ta fly-vingene fra Rygge til København og Stockholm.

20 millioner
Selskapet har beregnet et egenkapitalbehov på 20 millioner kroner. Det er kapital man regner med at selskapets nåværende eiere kan skyte inn. FlyDirect som har adresse i Råde og har i tillegg til Fjærestad selv, Peterson og Faktor Eiendom som eiere. Selskapet kommer til å leie eller lease en Bombardier CRJ 200 50 seters maskin for å trafikkere på Stockholm og København.

To daglige
Planen er å ha to avganger daglig til de to hovedstedene. Siden man starter opp kun med ett fly, vil man fordele de tidligste avgangene mellom Stockholm og København slik at det blir tidligavganger to dager i uken til København og tre tidligavganger i uken til Stockholm. - Det er ikke optimalt med ett fly. Vi ønsker derfor å ha på plass et fly nummer to så snart som mulig etter vi har fått høstet erfaringer, sier Fjærestad.

Forventningspress
I den fasen man nå er inne i, er Fjærestad opptatt av det ikke skapes urealistiske forventninger til selskapet. - Vi er i rute, og tror vi skal være operative fra omkring 1. april neste år. Vi tar steg for steg, men vi ønsker å være 100 prosent sikre på alle detaljer før vi med brask og bram går ut med vårt ruteopplegg, sier Fjærestad.

Svak krone
En uventet finansiell utfordring for selskapet, er finanskrisen med tilhørende fall i kronekursen. Kronens svekkelse mot dollar medfører en betydelig kostnadsøkning for selskapet. - Av hensyn til kronekursen vurderer vi å avvente valutasituasjon før vi endelig signerer en flyavtale med Bombardier, sier Lasse Fjærestad i Fly- Direct. (Moss-avis)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart