-->

1. oktober 2008

Torp vil drive tårnet selv

Sandefjord Lufthavn AS vil ha driften av tårnet ut på anbud – eller drive det selv.
Årlig betaler lufthavnselskapet rundt 20 millioner kroner lufttrafikktjenestene til Avinor AS. Nå ønsker ledelsen med lufthavnsjef Alf-Reidar Fjeld i spissen å vurdere andre drivere.


– Vi vet ikke om dette er for mye, men ønsker å få det testet ut i markedet. Det kan være nyttig både for oss og Avinor, sier Fjeld.Selv om han er fornøyd med Avinor, og ikke utelukker at de kan vinne en anbudskonkurranse, mener han andre også har forutsetninger for å drifte tårnet, inklusiv lufthavna selv. Han viser også til EØS-regler om at større kontrakter skal ut på anbud.

Avviser EØS-regler
Allerede i januar henvendte selskapet seg til Samferdselsdepartementet om mulighetene for anbud. Svaret drøyde, og i juli etterlyste selskapet et svar. 8. august kom svaret.Ifølge departementet kan det legges vekt på samfunnsmessige vurderinger, også i forhold til Avinor, i valget av leverandør. Konkurransereglene i EØS-avtalen gjelder heller ikke i dette tilfellet, mener departementet.Samtidig vil et klarsignal til Sandefjord Lufthavn AS (SLAS) om å gå videre med saken, lett skape en forventning om at departementet til slutt også vil sin endelige godkjenning."Utfordringen for departementet er at SLAS og Avinor AS gir opplysninger... som, i alle fall tilsynelatende, er delvis uforenlige", heter det i svarbrevet.

Til etterretning
Pressesjef Sindre Ånonsen i Avinor AS sier til Sandefjords Blad at de ikke har lest henvendelsen fra Sandefjord Lufthavn Torp.– Men vi har visst at den kunne komme. Foreløpig har ingen annen kommentar enn at vi tar henvendelsen til etterretning, sier Ånonsen.Samferdselsdepartementet vil vente med å sluttbehandle henvendelsen til etter nærmere kartlegging.Ifølge Alf-Reidar Fjeld kommer lufthavnstyret til å ta en beslutning om de skal gå videre med saken på et møte i oktober. (sb.no)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart