-->

8. november 2008

Kriger videre mot Ryanair

Forbrukerombudet fortsetter krigen mot Ryanairs markedsføringsfremstøt. Nå har ombudet fått medhold i Markedsrådet om at flyselskapets såkalte prisgaranti er lovstridig. Gjennom annonser i aviser og på egen nettside har Ryanair lovet å refundere det dobbelte av prisforskjellen dersom forbrukeren finner billigere billetter hos andre flyselskaper.


Ikke billigst
Markedsrådet forbyr nå det irske selskapet å benytte påstanden «Garanti for laveste pris – Finner du en lavere pris enn hos Ryanair, og vi refunderer det dobbelte av differansen», eller tilsvarende uttrykk som gir inntrykk av at selskapet har de billigste flyreisene, når det ikke kan dokumenteres.
- Ryanair har påstått at de er det billigste flyselskapet. Skal de si det må de dokumentere det. Det har Ryanair ikke klart å gjøre. De har tvert i mot kommet med ganske mange eksempler på at andre selskaper er billigere enn Ryanair, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Forbrukerombudet mener dessuten det var altfor strenge vilkår knyttet til bruken av Ryanairs garanti.
- Det var så mange betingelser knyttet til prisgarantien at hele saken var fiktiv. Blant annet måtte du finne en alternativ reise innen én time etter at du hadde bestilt. Det var rett og slett en luregaranti. Det blir å kaste blår i øyene på folk å drive med slike garantier, mener Thon.

500.000 i tvangsgebyr
Nå må Ryanair avvikle prisgarantien. Markedsrådet har bestemt at selskapet skal betale et tvangsgebyr på 500.000 kroner dersom de ikke retter seg etter vedtaket.
- Vi har hatt saker med Ryanair før. De pleier ikke å legge seg ned ved første sverdslag, så jeg ser ikke bort fra at det kan komme nye runder, sier Bjørn Erik Thon.
I så fall kan saken havne i rettsapparatet. I vinter fikk Ryanair medhold i lagmannsretten i en annen konflikt med Forbrukerombudet. Den gang gjaldt saken avgifter ved refusjon av ubrukte billetter.

Ingen har klaget
Ryanair mener garantien er presis og enkel å forstå. Selskapet har ikke mottatt noen klager fra forbrukere som hevder de er blitt villedet av markedsføringen.
Selskapet opplyser at avgjørelsen i Markedsrådet vil bli anket.
- Ryanair står fast ved vår prisgaranti som tilbyr passasjerene det dobbelte av prisdifferansen hvis de kan finne en billigere billett på samme rute, på omtrent samme tid, som den de bestilte fra Ryanair, sier selskapets kommunikasjonssjef Stephen McNamara.
- På et tidspunkt da Sterling har gitt opp sine skandinaviske kunder, Norwegian strever for å overleve de økonomiske nedgangstidene og SAS fortsetter å flå passasjerene med uberettigede drivstofftillegg, så ber vi norske myndigheter vise handling til fordel for forbukerne, heter det fra Ryanairs kommunikasjonssjef. (aftenposten.no)

Markedsrådet
*Markedsrådet er et bredt sammensatt organ som oppnevnes for fire år,

og består av ni medlemmer med varamedlemmer.
*Markedsrådet kan treffe vedtak om forbud mot ulovlig markedsføring

når dette tilsies av hensyn til forbrukerne, og kan også forby vilkår
i standardkontrakter som er urimelige overfor forbrukere.
*Markedsrådets vedtak kan ikke påklages administrativt, men kan prøves av domstolene.

Markedsrådet behandler bare et fåtall av de sakene som Forbrukerombudet tar opp.
Foto: P. Borg

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart