-->

18. desember 2008

Norsk pass kan gi reisetrøbel

Mange flyselskaper har begynt å skanne navnet i passet mot navnet på flybilletten Det kan bety trøbbel for alle som har bokstavene «æ», «ø» eller «å» i navnet sitt.
Flere selskaper aksepterer ikke at de særnorske bokstavene blir omskrevet i billetten slik at det blir flere bokstaver i navnet som står på billetten enn det som står i passet.


- Det burde være mulig å komme frem til en måte å skrive navn på som er godtatt av alle flyselskaper, sier reisebransjedirektør Rolf Forsdahl i Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) til Aftenposten.

Stoppet i innsjekk
HSH vil nå ta opp saken i internasjonale organer med sikte på å finne en standard som kan gjøre at reisende slipper problemer med å komme med på fly.
- Vi har hørt om folk med «æ», «ø» og «å» i navnene sine som har hatt problemer i innsjekk og ombordstigning. Problemet oppstår fordi mange flyselskaper skanner billett mot pass. Er det flere bokstaver i billetten enn i passet kommer det opp en «no match». Møter man da på en vrang medarbeider i innsjekken kan det bety problemer, sier Forsdahl.

Skandinavisk enighet
For et år siden ble de utenlandske flyselskapene i Skandinavia enige om at de nordiske bokstavene «æ», «ø» og «å» i billettene skal skirves med henholdsvis «ae», «oe» og «aa».
Men det er en regel som slett ikke praktiseres av alle selskaper, og som kun forholder seg til at det skal være likt antall bokstaver i billett og pass:
- Inntil vi finner en løsning på dette bør jo reisende med de aktuelle bokstavene i navnene sine forkorte «æ», «ø» og «å» med henholdsvis «a», «o» og «a». Da slipper man i alle fall å møte på problemet med ulike antall bokstaver i pass og billett, sier Forsdahl.

Ødegård? Problem!
Også for reisebyråene er bokstavantallet blitt et problem:
- Reisebyråene har lagt opp sine kundeprofiler bl.a. for å håndtere de forskjellige fordelsprogrammene. Og booker man samme kunde på forskjellige flyselskaper som har forskjellige bokstaveringskrav, blir det komplisert. Faktisk skulle byråene ha forskjellige kundeprofiler på alle kunder med nordiske bokstaver i navnet , «matchet» mot de ulike flyselskapene. En irriterende følge av at sentrale organer ikke har klart å enes om en felles bokstaveringsmetode. Så kunder som heter f.eks Ødegård har garantert oppmerksomhet fra sitt reisebyrå, sier Rolf Forsdahl. (Aftenposten)


Foto: Nrk

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart