-->

5. januar 2009

Cimber med større fly fra Oslo

Fra slutten av januar vil det danske flyselskapet Cimber, som flyr fra Gardermoen til Billund sette inn større fly på denne strekningen. Det er kapasiteten på morgen- og kveldsflyene som økes.

Etter det vi forstår er det morgenavgangen fra Oslo kl. 09.30 og kveldsflyet med avgang fra Gardermoen 19.30 som nå får plass til flere reisende.

Det skjer ved at Cimber fra 26. januar setter inn fly av typen Boeing 737-700 som som har vært brukt av Sterling, før de gikk konkurs i oktober i fjor, flyet har plass til 149 passasjerer. Cimber kjøpte, noen uker etter konkursen, rester av konkursboet, såkalt begrenset virksomhetovredragelse, for rundt 8 millioner danske kroner. Denne skal omfatte IT-systemer, kundedatabase, domener, slots (avgangstider) og enkelte medarbeidere.
Cimber har de siste ukene og månedene etter Sterlings konkurs, gjennåpnet flere av de rutene selskapet opererte, og samtidig gjort det klart at de vil åpne flere ruter i tiden som kommer, samt styrke allerede eksisterende ruter, det er dette vi nå ser skje med Osloruten.

Det er også forventet at Cimber vil utvide antall avganger mellom Oslo og Billund. Allerede i november uttalte salgs- og markedssjef for Cimber, Bjarne Rasmussen, til Osloairports.com:
-Ved å utvide med en nightstop i Oslo, og utvide våres nåværende 4 daglige rundturer, til i alt 5, skaper vi tre timers frekvens i begge retninger og får skapt et helt unikt produkt, som våre konkurrenter vanskelig kan matche. Utvidelsen på Osloruten kommer trolig fra slutten av mars i år.

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart