-->

29. januar 2009

FlyDirect utsetter på Rygge

Passasjertaket på Moss Lufthavn Rygge gjør at oppstarten av de planlagte ruteflygingene til Stockholm og København kan bli utsatt minst et halvt år.


Rådeselskapet FlyDirect har lenge jobbet med et ruteopplegg til Stockholm og København fra Moss Lufthavn Rygge. Planen var å sette inn et 50-seter Bombardier passasjerfly (bildet) på de to strekningene med oppstart 1. april. Nå tyder alt på at flygingene vil bli utsatt til høsten.

Skvis
Passasjertaket på 774.000 reisende som myndighetene har satt for Rygge, kan nemlig bety at FlyDirect blir skviset ut av flyplassen.
Når Norwegian setter inn sitt 3. fly vil de alene ha en kapasitet til å frakte 750.000 passasjerer årlig. I tillegg kommer chartertrafikken på flyplassen.
– Dersom vi etablerer oss på Rygge må vi ha garantier for at vi kan fly der i lang tid fremover. Slik forholdene er nå kan vi risikere at passasjertrafikken stanger i taket etter bare noen få måneder, og at vi må ut. Det er ikke holdbart. Dagens grunnlag for å starte er for dårlig, sier daglig leder daglig leder og medeier i FlyDirect Lasse Fjærestad.

Må ha garantier
Signalene som til nå er kommet om at taket kan oppheves, mener Fjærestad er altfor svake.
– Vi må ha garantier for å kunne fly 200.000 passasjerer i året, sier Fjærestad.
Det er Norwegian som er Moss Lufthavn Rygges hovedsamarbeidspartner. Det betyr at andre flyselskaper må vike dersom det oppstår interessekonflikter mellom selskapene. Flyginger fra FlyDirect har i denne saken ikke første prioritet på flyplassen.

50 millioner
I tillegg til usikkerheten rundt passasjertaket, gjør finanskrisen sitt til at det er blitt vesentlig vanskeligere å hente inn nødvendig kapital til oppbyggingen av FlyDirect. Per i dag har selskapet tilbud på kjøp av et 50 seters Bombardier passasjerfly til 8,2 millioner USD.
– Vi trenger minimum 20 millioner kroner i oppkapitalisering av selskapet. Helst bør vi ha inn 50 millioner kroner, sier Lasse Fjærestad.
I disse dager vil det blir utarbeidet et prospekt rettet inn mot lokale investorer for å få inn den nødvendige egenkapitalen.

Lisens
Per i dag opererer FlyDirect på flylisenser fra det samarbeidende svenske flyselskapet European Flight Service. Med egne storfly på plass, ønsker FlyDirect også å ha sin egen EU-lisens. Den er selskapet i ferd med å få i Estland.
– Vi har eiere på Peterson som flyr mye til Baltikum, og siden Estland raskt kan gi oss en EU-godkjent lisens, har vi søkt om de nødvendige tillatelser der, sier Fjærestad.

Til høsten
Selskapet satser på at alt av tillatelser skal være på plass til 1. april.
– På grunn av usikkerheten rundt passasjertaket på Rygge, er det likevel mest sannsynlig at flygingene blir utsatt. Blir det utsettelse, vil det på grunn av søknadsfrister for slottider, ikke bli startet flyginger fra Rygge før til høsten. Per i dag ser det ut for at det er den mest realistiske utgangen i denne saken, sier Lasse Fjærestad. (Moss Avis)


Foto: Bombardier

annonse
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart