-->

27. januar 2009

Klart for nye ID-kort

Så er det klart - neste år innføres en ordning med nasjonalt ID-kort for alle norske statsborgere. Med kortet på innerlommen kan nordmenn legge fra seg passet hjemme, så lenge man reiser innenfor Schengen.

- Kortet vil være i omløp fra slutten av 2010, og bli et frivillig tilbud til den enkelte, sier avdelingsdirektør Knut Fosli i Justisdepartementet til Aftenposten.no

Selv om Schengen-området er passfri sone, er den røde boken i dag den eneste godkjente legitimasjonen for norske borgere i utlandet. I motsetning til mange av EU-landene som forlengst har tatt i bruk det nasjonale ID-kortet, er det kun norsk pass som er gangbar ID-dokumentasjon for nordmenn i utlandet.

Det nye kortet vil få kredittkortstørrelse. Det vil ha de funksjonene som gjør at EU godkjenner kortet som en sikker dokumentasjon på personlig identitet.

Bilde av og personlige data om innehaveren.
En brikke med personopplysninger og biometri av innehaveren - i praksis ansiktsfoto og fingeravtrykk.
Lagring av elektronisk ID-signatur, denne unike koden vil være jevngod med innehaverens personlige signatur.

- Kortet vil med andre ord få flere funksjoner enn bare å kunne avløse pass ved for eksempel grensepasseringer. Passfunksjonen vil være viktig, men også det at man med dette kortet skal kunne identifisere seg elektronisk overfor enhver offentlig myndighet. Det vil gjøre det mulig å undertegne dokumenter elektronisk, sier Fosli.

Dette skal det koste
Regjeringen har nylig bestemt at det er politiet som skal få ansvaret for å utstede kortet. Dette forenkler anskaffelsen, det innebærer nemlig at den enkelte kan søke om kortet på samme sted som man i dag søker om pass. Kortet skal koste 340 kroner å anskaffe, og det blir samme pris for barn og voksne. Gyldighetstiden er fem år.

- Anskaffelseskostnadene skal dekke produksjonen. Derfor blir det samme pris for barn som for voksne, sier Fosli.

Innføringen av det nye ID-kortet blir om lag et år forsinket, det var opprinnelig meningen at innføringen skulle skje fra slutten av inneværende år. Men prosessen har ifølge Fosli tatt lengre tid enn beregnet, derfor vil det ikke være mulig å bestille kortet før mot slutt av neste år.
Inntil det nye ID-kortet er i omløp, er pass fremdeles den eneste legitimasjonen som er gyldig for norske statsborgere i utlandet.

HER VIL KORTET GJELDE:
Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Tyskland, Spania, Portugal, Hellas, Italia, Østerrike, Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Malta og Sveits. Kypros skal ikke være med i Schengen foreløpig. For Bulgaria og Romania, som er medlem av EU fra 2007, er det heller ikke satt noen dato for eventuell inntreden i Schengensystemet. Lichtenstein regner med å komme med i løpet av året. (kilde: Aftenposten)

Illustrasjonsfoto

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart