-->

26. januar 2009

Torp vil bestemme selv

Konsesjonen for Sandefjord lufthavn Torp går ut i år, og i utkast til ny konsesjon foreslår Luftfartstilsynet at staten skal fastsette åpningstider og avgifter.

Det er dårlig nytt for Alf-Reidar Fjeld, administrerende direktør ved Sandefjord lufthavn Torp.
Avgjør åpningstider
I den nåværende konsesjonen reguleres åpningstidene, det vil si hvor tidlig og sent flyene kan ta av eller lande, av Sandefjord kommune og Stokke kommune, mens avgiftene fastsettes av Sandefjord Lufthavn. Slik bør det fortsatt være, mener Fjeld.

- Det er jo kommunene som best vet hva slags miljøutfordringer det er, med eventuelt utvidede eller kortere åpningstider. Min mening er at dette bør avgjøres lokalt, sier han.

Vil bestemme selv
Sandefjord lufthavn Torp er en av få store flyplasser i landet som ikke eies av staten og Avinor. Eierskapet er delt mellom Vestfold fylkeskommune, Sandefjord kommune, Stokke kommune og Norsk flyplassinvest.

Som privat flypass må Sandefjord Lufthavn Torp selv dekke sine kostnader til rullebane og annen infrastruktur, derfor bør også avgifter for bruk av landingsplassen fastsettes lokal, mener Fjeld.

- Det er jo et helt rimelig prinsipp at et privat selskap som selv bærer sine kostnader, også kan bestemme sine priser. Det prinsippet bør også videreføres i den nye konsesjonen, avslutter Fjeld overfor NRK.

Foto: ukjent

annonse
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart