-->

29. januar 2009

Passasjertaket ingen hindring for FlyDirect

Med dagens årstakt vil ikke Moss Lufthavn Rygge overstige sitt passasjertak selv om FlyDirect vil komme til med ytterligere 200.000 passasjerer.


Markedssjef ved Moss lufthavn Rygge, Silje Thoresen, forteller at de slik det ser ut per i dag vil de komme til å fly rundt 450.000 passasjerer i år.
Det betyr at forholdene skulle ligge tilrette for at FlyDirect skal kunne komme på banen og bringe med seg ytterligere 200.000 passasjerer, uten at dette overstiger passasjertaket på 774.000 passasjerer årlig.

Flytype og destinasjon
- Hvis FlyDirect er interessert i å fly ruteflygninger fra Rygge krever vi to ting: De må stille med riktig flytype og de må fly til de riktige destinasjonene. Dette vil vi gå i dialog med dem om dersom det skulle være aktuelt, forteller Thoresen.
Hun kan dermed bekrefte at dersom de øvrige forholdene ligger til rette, utgjør passasjertaket per i dag ingen hindring for FlyDirect.
- Dette er hvis ingen andre aktuelle aktører kommer på banen. Da må vi i så fall foreta en vurdering av dem alle, legger Thoresen til.

Like vilkår
Hun understreker imidlertid at det jobbes hardt med å lage en ny konsesjonssøknad som skal få opphevet passasjertaket.
- Vi ønsker sterkt å konkurrere med samme vilkår som de andre flyplassene i Norge, noe vi ikke gjør under dagens situasjon. Det ønsker vi å få en endring på, avslutter Thoresen. (Moss Avis)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart