-->

13. januar 2009

Kortere kø til sommeren

I avgangshallen på Gardermoen skal det bli mindre køer og mer plass. I god tid før fellesferien, blir avgangshallen på Oslo Lufthavn utvidet med 4000 nye kvadratmeter.

Det blir 16 nye innsjekkingsskranker, og flere muligheter for bagasje-drop i forlengelsen av den eksisterende avgangshallen.


Bygget forlenges mot sør, og byggearbeidene er allerede godt i gang.
Foreløpig kan du ikke se noe til byggearbeidene inne i den eksisterende avgangshallen, fordi det bygges på utsiden av veggen mot sør. Denne veggen skal etter planen rives i midten av april.

- Selv om folk har blitt flinkere til å bruke innsjekkingsautomater, var det et klart behov for flere skranker, sier informasjonssjef på Oslo Lufthavn Gardermoen, Jo Kobro.
De nye skrankene er ikke øremerket noen spesielle flyselskaper, men vil bli fordelt etter behov.

Mindre vekst enn ventet
På Gardermoen hadde de sett for seg en trafikkvekst til over 20 millioner passasjerer i fjor. Slik gikk det ikke. Trafikken gikk kraftig ned mot slutten av 2008, og de endte opp med totalt 19,3 millioner passasjerer.
- Selv om vi har hatt en stans i passasjerutviklingen er det nødvendig å utvide kapasiteten flyplassen nå, sier Kobro. I tillegg til utvidelsen av avgangshallen, blir det 2000 nye kvadratmeter med kontor- og tekniske bygg. Den nye delen av avgangshallen skal være klar i juni.

Ny terminal
Dette er en utvidelse som kommer i tillegg til den planlagte T2, Terminal 2, som skal stå ferdig i 2013.
- Vi er nå i forhandlinger med to av de fem utbyggingsforslagene. Forhandlingene vil være sluttført innen kort tid, og et endelig byggevedtak kan fattes til høsten, sier Kobro.
Med den nye terminalen vil Gardermoen ha kapasitet til å håndtere opp til 28 millioner passasjerer i første omgang. Etter et eventuelt byggetrinn to, vil flyplassen ha kapasitet til 35 millioner passasjerer i året.
Selv om trafikken har gått noe ned de siste månedene, er Kobro ikke i tvil om at behovet for å bygge T2 innen år 2013 absolutt er tilstede.
- Selv om vi forventer fortsatt nedgang i trafikken i 2009, regner vi med at nedgangen vil flate ut mot slutten av året, og at trafikken vil øke igjen i 2010, sier informasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Jo Kobro til VG.

Foto: Bjørn Thunæs

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart