-->

8. januar 2009

Norwegian er dårligst på håndtering av klager

Forbrukerrådet får dobbelt så mange henvendelser om Norwegian som SAS. I løpet av 2008 fikk Forbrukerrådet på landsbasis 345 henvendelser om Norwegian og 175 henvendelser om SAS.


-Dette kan bety at passasjerer utsatt for uregelmessigheter hos Norwegian ikke får god nok informasjon og oppfølging, sier Helene Falch, regiondirektør for Forbrukerrådet i Troms og Finnmark.

De henvendelser man får fra forbrukerne er ofte angående rettigheter ved forsinkelser, ved tap av bagasje og ved endringer i rutetidene. -Særlig i fjor var det mange henvendelser om endring i rutetidene etter at passasjeren hadde kjøpt og betalt sin billett sier Falch til Framtid i Nord.

Forbrukerrådet mottar ikke klager men får mange henvendelser, som registreres for deretter å bli kanalisert videre til Flyklagenemnda. Flyklagenemnda oppgir ikke antallet klager hvert enkelt selskap får.

Nytt er det at flyselskapene ikke lengre kan fraskrive seg ansvaret, når været forstyrrer planlagt gjennomføring av ruten.

-Vi dekker såkalte omsorgskostnader som i praksis betyr overnatting og mat. Hvert år betaler vi millioner til hotellovernatting knyttet til forsinkelser. EU-bestemmelsen sier at man har krav på forpleining etter at man har ventet to timer og utover, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

Norwegian følger de samme reglene som SAS. -Vi dekker ombooking av billett eller refusjon og vi hjelper med å finne hotell hvis man ikke kan returnere til egen bolig, sier Anne Grete Ellingsen, informasjonssjef i Norwegian.

Reglene er i utdrag som følger:

Flyselskapet er forpliktet til å informere om rettigheter ved overbooking, innstillinger og vesentlige forsinkelser og også om hvordan man kan klage. Informasjonen skal være tilgjengelig ved flyselskapenes innsjekkingsskranker på alle flyplasser i EØS-området.

Blir ruten innstilt kan man heve avtalen eller kreve ombooking snarest mulig, eller på et senere tidspunkt etter eget valg, på tilsvarende vilkår som den opprinnelige avtalen.

Man har rett til forpleining, dvs. mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden. Videre har man rett til hotellinnkvartering der en eller flere overnattinger er nødvendig, samt transport til og fra hotellet og dekning av utgifter til to telefonsamtaler. Man har rett til økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser.

Man har ikke krav på kompensasjon hvis årsaken til innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter, som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Eksempler på slike forhold kan blant annet være dårlig værforhold eller uforutsette sikkerhetstiltak.

Har man anledning til å klage mens man fortsatt er på flyplassen, bør man gjøre det. Retten til forpleining kan man i praksis kun motta dersom det klages på stedet.

Kilde: Forbrukerrådet

Ni komma en millioner fløy med Norwegian i 2008

Foto: ukjent


annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart