-->

25. februar 2009

Luftfartstilsynet anbefaler taket fjernet

RSL-topp Pål Tandberg jubler etter at Luftfartstilsynet nå går inn for å fjerne passasjertaket på Rygge. I høringsforslaget som Luftfartstilsynet nå har sendt kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler, Fredrikstad og Sarpsborg samt fylkesmannen og fylkeskommunen i Østfold, går man inn for at passasjertaket fjernes.

I tråd med ønskene fra flyplassen, mener Luftfartstilsynet at konsesjonen for Moss Lufthavn Rygge skal knyttes opp mot antall flybevegelser, ikke antall passasjerer.

Glad
– Dette har vi jobbet for i to år. Det er nesten så jeg får lyst til å sprette sjampanjen. Innstillingen fra Luftfartstilsynet er helt i tråd med det vi har søkt om. Ikke bare går tilsynet inn for å oppheve dagens passasjertak. De går heller ikke inn for å sette et nytt tak, jubler adm.dir. Pål Tandberg i RSL.Han har nå god tro på at samferdselsdepartementet vil følge innstillingen fra Luftfartstilsynet når saken kommer opp til endelig avgjørelse en gang nærmere sommerferien.

21.000
Luftfartstilsynet har fremlagt to ulike konklusjoner i sin høringsinnstilling, men begge forslagene går på at konsesjonen Moss Lufthavn Rygge skal vurderes ut fra 21.000 årlige kommersielle flybevegelser. I den ene formuleringen blir flyplassen pålagt en varslingsplikt dersom antall flybevegelser skulle overstige 21.000. I det andre forslaget er det satt en absolutt grense på 21.000 bevegelser for kommersiell trafikk eller totalt 44.000 flybevegelser inkludert GA-trafikk.

2014
– Hvordan dette er formulert betyr ikke noe for oss. Vi forholder oss til 21.000 kommersielle flybevegelser, sier Pål Tandberg.Konsesjonen som flyplassen nå har, varer frem til 2014. Da må RSL og Forsvaret uansett søke om nye betingelser. Selv om Luftfartstilsynet nå innstiller på å oppheve passasjertaket, betyr det ikke at man kan vente nye flyselskaper på Rygge i inneværende år.

2010
Tidligere har flyplassledelsen bebudet at nye selskaper først vil være aktuelt i 2010. Unntaket er City Airlines Lars Magnusson som fortsatt tror på en oppstart til høsten. Høringsfristen i denne saken er satt til 3. april. (Moss Avis)

Foto: Marius Grøndahl

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart