-->

11. mars 2009

Avinor vurderer å fryse investeringer

Flytrafikken til og fra Avinors lufthavner gikk i februar ned med 10,7 prosent sammenlignet med februar i fjor. Utlandstrafikken gikk ned med hele 14,2 prosent, mens innlandstrafikken gikk ned med 8,9 prosent.
– Dette er alvorlig for Avinors inntekter, sier konsernsjef i Avinor, Sverre Quale.- Den utviklingen vi ser nå underbygger det Avinor har påpekt over tid - at konsernets rammebetingelser må bedres radikalt, sier Sverre Quale. Han minner om at Avinor i flere år har vært selvfinansiert. I tillegg har selskapet i løpet av de siste 3 årene levert til sammen nærmere en milliard kroner til staten i utbytte. – I 2008 overførte vi i tillegg omkring en milliard kroner av overskuddet fra de største lufthavnene inn i driften av det øvrige lufthavnnettet. Ingen land har en kryssubsidiering i den størrelsesorden vi snakker om her, sier Quale. - Men dette er ikke lenger mulig, sier konsernsjefen. Han etterlyser spesielt to tiltak som vil redusere belastningene på selskapet i en krevende tid:

- Det første er en endring av utbyttepolitikken. Vår eier, samferdselsdepartementet, har ikke budsjettert med utbytte fra Avinor for regnskapsåret 2008 på grunn av lavt resultatanslag for fjoråret. Quale etterlyser en mer prinsipiell holdning fra Regjeringen, slik at Avinor vet hva de har å holde seg til i årene framover. Nummer to er å gjeninnføre statlige kjøp av lufthavntjenester på regionalnettet for å sikre opprettholdelse av dagens tjenestetilbud, samtidig som Avinor kan gjennomføre myndighetspålagte investeringer i utvidede sikkerhetsområder og lysanlegg.

Hvis ikke dette skjer er meldingen fra konsernsjefen klar:
- Av hensyn til aksjeselskapet Avinors økonomiske bæreevne, må vi fryse investeringsprosjekter hvor vi ikke allerede har inngått kontrakter med entreprenører. Dette vil få umiddelbare negative konsekvenser for arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen utover i landet, og etter hvert vil det medføre trafikkbegrensninger og i verste fall stengning av flyplasser, varsler Quale.

De største og mest inntektsbringende lufthavnene i landet, med Oslo Lufthavn Gardermoen i spissen, opplever nå en nedgang i passasjertrafikken man knapt har sett maken til tidligere. Ved Oslo Lufthavn Gardermoen er nedgangen på hele 13, 3 prosent, ved Stavanger lufthavn, Sola, 12,1 prosent, ved Bergen lufthavn, Flesland, 10 prosent, og ved Trondheim lufthavn, Værnes, 8,3 prosent.

Totalt reiste rundt 2,7 millioner passasjerer fra eller til en av Avinors lufthavner i februar, mot i overkant av 3 millioner samme måned i fjor. Antallet flybevegelser gikk ned med 6,9 prosent i februar, sammenlignet med samme måned i fjor.

Quale er opptatt av at Avinor fortsatt skal klare å gjennomføre sin samfunnsoppgave: sørge for en sikker og stabil flytrafikk i hele landet, og gjennomføre myndighetspålagte investeringer.
- I tillegg er vi opptatt av å møte flyselskapenes og publikums forventninger om å holde avgiftene nede. Men da må vår eier, staten, gi oss rammebetingelser som gjør dette mulig, avslutter konsernsjefen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart