-->

18. mars 2009

Nei til statlig regulering av Torp

Flere politikere i Vestfold er lei av at myndighetene vil regulere driften av Sandefjord Lufthavn Torp. Den er én av svært få flyplasser her i landet som ikke er underlagt det statseide Avinor.
I Nasjonal transportplan foreslår regjeringen at det må tas hensyn til Avinors ønsker når virksomheten på Torp skal reguleres.
Det liker verken Høyre eller Arbeiderpartiet i Vestfold.
Misunnelige
- Suksessen må ikke føre til at det blir et misunnelseskompleks i Avinor. De må heller tenke på trafikantene og handle etter det, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Steinar Gullvåg. Han går dermed mot sin egen regjering som varsler mer statlig kontroll av Sandefjord lufthavn Torp.

Dessuten begynner fylkesordfører Per-Eivind Johansen fra Høyre å bli kraftig irritert. Johansen er spesielt bekymret for at myndighetene vil kreve mer statsregulering av Sandefjord Lufthavn Torp når flyplassens konsesjon skal fornyes senere i år.

- Vi kjenner dette fra før i form av et innspill til ny konsesjon til lufthavnen som går ut nå, om at sentrale myndigheter i Avinor ønsker å ta fra Sandefjord lufthavn retten til å bestemme åpningstidene og avgiftsnivået. Det ser vi på som et inngrep på råderetten som eierne har over lufthavnen, sier Johansen.

Konsesjonen skal fornyes
- Er det Torps popularitet som Avinor vil gå inn og styre og kontrollere?
- Ja, det står mer eller mindre at man ønsker å regulere trafikken slik at det ikke blir for stor vekst utenom Avinorflyplassene fordi de trenger inntektene til å subsidiere andre flyplasser i landet, sier Johansen.
- Det kan virke som Avinor synes Torp har blitt litt brysom. De burde heller se på den private flyplassen Torp som en inspirerende konkurrent og lære av det, sier Steinar Gullvåg.

Konsesjonen skal senere i år fornyes av Samferdelsdepartementet etter innstilling fra Luftfartstilsynet. Høringsfristen gikk ut 15. mars. (nrk.no)

Foto: Sandefjord Lufthavn Torp

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart