-->

11. april 2009

Flytog til Drammen fra september

Fra onsdag 2.september vil Flytogets rute ende i Drammen. Flytoget markerte 3.april sammen med Drammen kommune og Jernbaneverket at oppstarten av den forlengede ruten nå er endelig besluttet.
-Jernbaneverket arbeider med tiltakene som er nødvendige for å kunne håndtere enda flere tog på Drammen stasjon, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Drammen som jernbaneby utvikler seg enormt med dette, sier hun.

Flytoget skal ha tre avganger og ankomster hver time og dette krever mye ny kapasitet på stasjonen i Drammen. For å få til dette må stasjonens signal– og sikringsanlegg bygges om, noe som er en krevende og kompleks oppgave. I tillegg bygges to nye sporveksler for å gjøre flytogenes inn- og utkjøring fra stasjonen så smidig som mulig. Den økte kapasiteten på Drammen stasjon kommer også alle andre person- og godstog til gode.

Kommersiell direktør i Flytoget AS, Sverre Høven, sier at kjøretiden med Flytoget Drammen – Gardermoen vil bli på ca en time. –Vi har allerede i dag en god del av kundene våre fra denne regionen med togene fra Asker, og vi håper selvfølgelig å trekke enda flere til Flytoget nå, sier Høven. Fra 2.september vil det alltid stå et Flytog til Gardermoen i spor tre på Drammen stasjon. –Vi vil også lage et "flytogmiljø" i stasjonsbygningen, med informasjon og billettautomater. Flyselskapene skal vurdere om de skal gjøre det mulig med innsjekking på Drammen stasjon, forteller Høven.

-Dette setter Drammen på kartet på en helt ny måte, sier ordfører Tore Opdahl Hansen (H). Betydningen for byen er langt større enn tre nye togavganger i timen, legger han til.

Nå settes det full fart i arbeidet med bygging av nye parkeringshus på Strømsø og pågår avklaringer for å bygget et nytt og stort parkeringhus på Drammen stasjon. Her gjenstår fortsatt noen praktiske og fysiske avklaringer før arbeidet kan starte. Drammen stasjon med bygninger og byområdet rundt stasjonen skal rustes kraftig opp i løpet av de nærmeste årene. (jbv.no)

Foto: Flytoget

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart