SISTE

Stor punktlighet i luften

Avinors flysikringstjeneste har så langt i år bidratt til nærmere 100 prosent punktlighet i luften. - 99,2 prosent av alle flyene som håndteres fra Avinors kontrollsentraler og tårn er uten et eneste minutt i forsinkelser mens de er i luften.
For hele fjoråret var punktligheten på samme høye nivå. Dette forteller om driftsstabilitet til tross for bemanningsutfordringer i tårn og kontrollsentraler sier flysikringsdirektør i Avinor, Knut Skaar.

-Leverandøren av flysikringstjenester i Sveits, Skyguide, la nylig fram tall som viser at de opererer med en punktlighet på 93 prosent. Selv om luftrommet de opererer også strekker seg innover land som Østerrike, Tyskland, Frankrike og Italia, er det all grunn til å være stolt av de tallene vi kan legge fram, mener Skaar.

Foto: Avinor


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2021
uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nyhetsbrev   nettsidekart
vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artikler og annonser