-->

27. oktober 2009

ID-kort klar først fra 2011

I løpet av første halvår 2011 skal nordmenn kunne skaffe seg de nye ID-kortene som gjør pass overflødig for dem som reiser innen Schengen-området.
Kortene vil ha noenlunde samme funksjon som de kortene som mange EU-land i dag utsteder og som er godkjent som fullgodt ID-bevis innen unionen.
Forsinket
Det var meningen at de norske ID-kortene skulle være klare for utstedelse i andre halvår neste år, men en forsinkelse med hensyn til hvor de nye kortene skal produseres gjør at myndighetene i stedet satser på å være klar først i begynnelsen av 2011. Kortet skal være et frivillig tilbud, de vanlige norske passene vil fungere akkurat som før. ID-kortene vil fremfor alt bli mer hendige i bruk.

- Det er et omfattende prosjekt å få avtale om produksjon siden dette er et relativt stort oppdrag. Vi håper jo at mange skal skaffe seg disse kortene, og det innebærer at kontrakten med å produsere dem blir så omfattende at oppdraget må legges ut på anbud i hele EU/EØS-området. Det er vi forpliktet til gjennom EØS-avtalen, sier avdelingsdirektør Knut Fosli i Justisdepartementet til Aftenposten.no.

Bestille
Det er ventet at regjeringen vil fremme lovforslag for Stortinget om å innføre den nye ordningen med ID-kort i løpet av høsten eller tidlig neste år, og at Stortinget vil behandle saken i løpet av våren 2010. Når endelig klarsignal er gitt, vil det ta noen måneder før det er klart for folk å bestille de nye kortene.

For folk på reise vil kortene i praksis ha den samme funksjon som pass – bekrefte identitet til innehaveren, og vil bli produsert i kredittkort-størrelse og dermed være enklere å ha med seg. Kortet vil havne på listen over de id-papirene som godkjennes for nordmenn i utlandet.

Dette er kortet
•Det er politiet som får i oppdrag å håndtere ID-kortutstedelsen, og kotene vil ha de funksjonene som gjør at EU godkjenner kortet som en sikker dokumentasjon på personlig identitet:
•Bilde av og personlige data om innehaveren.
•En brikke med personopplysninger og biometri av innehaveren - i praksis ansiktsfoto og fingeravtrykk.
•Lagring av elektronisk ID-signatur, denne unike koden vil være jevngod med innehaverens personlige signatur.
•Kortet skal koste ca. 340 kroner, og være gyldig i fem år.
•Det blir samme pris for barn som voksne.
Inntil det nye ID-kortet er i omløp, er pass fremdeles den eneste legitimasjonen som er gyldig for norske statsborgere i utlandet. For reiser utenfor Schengen, vil pass være eneste godkjente legitimasjon for nordmenn.

Illustrasjonsfoto

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart